Jeløygata planovergang får nytt veisikringsanlegg

Veisikringsanlegget på det norske jernbanenettet er i ferd med å rustes opp og som den første i Norge, vil planovergangen i Jeløygata få installert en ny type programbasert veisikringsanlegg, BUES 2000.

-Ved planovergangen i Jeløygata er det siden i 2007 registrert 33 uønskede hendelser, altså tilfeller hvor folk, enten i bil eller til fots, har vært på innsiden av bommene etter at de har gått ned, sier sikkerhetsrådgiver i Jernbaneverket, Kristine Mølmshaug. Det nye systemet vil gjøre anlegget mer driftssikkert og dermed også sikrere for publikum.

Komponentene i det nye veisikringsanlegget overvåkes kontinuerlig, og dette gjør blant annet at eventuelle feil kan oppdages og rettes før de skaper problemer for togtrafikken. Ved enkelte typer feil vil systemet også gå til sikker tilstand ved å senke bommene og gi rødt lys mot tog og vei.

Arbeidet med planovergangen i Jeløygata starter 21. oktober og pågår til den 29. oktober. Planovergangen vil være stengt for ferdsel i hele perioden. Det vil også måtte påregnes noe for- og etterarbeider, men det vil ikke føre til langvarig stenging av planovergangen. Etter at systemet er innført i Jeløygata, står hele 25 gamle veisikringsanlegg for tur, og det første i køen er ved Drømtorp på Østfoldbanens østre linje.