Jærbanen åpnet

Jærbanen ble åpnet kl. 21.30 etter å ha vært stengt mellom Ganddal og Stavanger siden i 07:30-tida torsdag da et tomt persontog sporet av under skifting på Sandnes stasjon. Det første toget i ordinær rute er lokaltog fra Stavanger kl. 22:07 til Nærbø.

Tomtoget sporet av med tre akslinger. Samtidig støtte toget mot en KL-mast og ødela to akseltellere. Til sammen krevde disse skadene mye arbeid før sporet kunne åpnes. Toget måtte løftes opp på sporet og undersøkes grundig før det kunne bli kjørt bort. Den ødelagte KL-masten måtte erstattes av en ny og de ødelagte akseltellerne byttes med nye.

Etter iherdig arbeid gjennom hele dagen og kvelden kan togene nå kjøre som normalt på Jærbanen.