Inviterer leverandører til Bergen

25.oktober inviterer region sør/vest til leverandørdag for å presentere jernbanens prosjekter de neste fem årene.

Jernbaneverket i region sør/vest skal i perioden 2013-2018 utføre prosjekter for over 3 milliarder kroner på Bergensbanen og Sørlandsbanen.

Kontraktene varierer i omfang og kompleksitet, og er i størrelsesorden fra 10 millioner til 2 milliarder kroner. Vi skal blant annet utrede traseer, bygge tunnel gjennom Ulriken, forlenge kryssingsspor, drive rassikring og oppgradere stasjoner og holdeplasser. Til dette arbeidet trenger vi dyktige konsulenter og entreprenører.

Jernbaneverket i region sør/vest inviterer derfor til leverandørdag for å gi nærmere informasjon om prosjektene. Både norske og utenlandske firmaer inviteres til å delta.

Arrangementet holdes på Clarion Hotel Bergen Airport,  25.oktober klokken 9.00–15.30.

Prosjektansvarlige vil være tilgjengelig for spørsmål og kommentarer gjennom dagen.

Påmelding innen 7. september her.

- Vi ønsker vel møtt til en nyttig dag!