Invitasjon til pressekonferanse: Nasjonal transportplan

Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor inviterer til pressekonferanse onsdag 29. februar, klokka 12.00-13.30 på Bristol Hall, Hotel Bristol (Kristian IV’s gate 7, Oslo).

Anledningen er presentasjon og overlevering av forslaget til Nasjonal transportplan for 2014-23.

Planforslaget vil bli presentert av jernbanedirektør Elisabeth Enger, kystdirektør Kirsti L. Slotsvik, vegdirektør Terje Moe Gustavsen og adm. direktør Dag Falk-Pedersen i Avinor – og overlevert til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

I tillegg til presentasjonene vil det bli muligheter til å stille aktørene spørsmål, gode fotomuligheter og anledning til separatintervjuer.

Pressekonferansen vil også bli overført på internett. 

Planforslaget og pressestoff vil være tilgjengelig på aktørenes nettsider og på www.ntp.dep.no fra klokka 12.00 samme dag.

Vel møtt!