Helgejobb på Drammenbanen

Helga 10-11. november utfører Jernbaneverket arbeider flere ulike steder på Drammenbanen. Det kjøres buss istedenfor tog mens banen er stengt.

Blant helgas aktiviteter er forbedring av anlegget for togenes kjørestrøm mellom Lier og Brakerøya. (Foto: Øystein Grue)Drammenbanen blir stengt mellom Asker og Holmestrand/Gulskogen i 24 timer fra lørdag ca. klokken 13 til søndag ca. klokken 13. Med andre ord er Drammen stasjon stengt for all togtrafikk i denne perioden.

I tillegg stenges lokalstrekningen på Drammenbanen mellom Sandvika og Asker i 48 timer fra klokken 03 natt til lørdag fram til klokken 03 natt til mandag. (Gjelder stasjonene Slependen, Billingstad, Hvalstad, Høn og Vakås.)

I samme tidsrom går togtrafikken direkte mellom Sandvika og Asker på Askerbanen.

Les på nettsidene til NSB og Flytoget om hvordan trafikken avvikles i de aktuelle periodene. 

Flere vendespor i Drammen
I Drammen fornyer Jernbaneverket sporområdene på Skamarken og Sundhaugen, slik at det blir mulig å snu og parkere flere tog. Dette er et viktig bidrag til å gi Drammen og store deler av Østlandsområdet et kraftig forbedret togtilbud i årene som kommer.

Deler av arealene på Skamarken, som ligger rett vest for Drammen stasjon, ble ferdig før ferien. Resten tas i bruk i begynnelsen av desember. På Sundhaugen, som ligger litt lenger mot vest, har arbeidene nylig startet og avsluttes til våren.

- På Skamarken skal vi denne helga jobbe med anlegget for togenes kjørestrøm. Her blir det også arbeider med signal- og sikringsanlegget. På Sundhaugen skal vi bytte en sporveksel, samt gjøre noe masseutskifting og andre arbeider, opplyser byggeleder Øivind Andersen i Jernbaneverket.

På Lierstranda mellom Lier og Brakerøya fortsetter Jernbaneverket med å forbedre strømtilførselen for togene, et arbeid som ble påbegynt forrige helg. - Dette gir en driftssikker strømforsyning til alle tog som skal bruke denne strekningen, forteller Jernbaneverkets anleggsleder Rolf Terje Larsen.
 
Akseltellere mellom Sandvika og Asker
Mellom Sandvika og Asker skal det i helgen gjøres forberedende arbeid for innføring av akseltellere på Drammenbanen. Arbeidet vil foregå innvendig på stasjonene Billingstad og Hvalstad.

Akseltellere er et system for å overvåke hvor togene befinner seg, og skal erstatte dagens teknologi med sporfelt. Systemet er mer driftssikkert enn sporfelt og vil gi bedre tilgjengelighet og enklere vedlikehold. Akseltellere er planlagt satt i drift på strekningen Sandvika-Asker i løpet av første halvår 2013.