Godstog på Vestfoldbanen

Mens Sørlandsbanen er stengt øst for Kongsberg etter flomskadene, kjøres godstrafikken over Vestfoldbanen. -Dette medfører mer støy fra togene enn vanlig, men vil bare vare i noen få dager, sier banesjef Bjørn Ståle Varnes.

Sørlandsbanen har til vanlig stor godstrafikk, mens det på Vestfoldbanen bare går sporadiske godstog. Derfor blir overgangen for jernbanens naboer stor når alle godstogene til og fra Sørlandet nå i noen må omdirigeres via Vestfoldbanen.

 -Vi har fått noen henvendelser fra folk som bor tett ved jernbanen om mer støy enn normalt, og vi kan bekrefte at dette skyldes den økte togtrafikken, først og fremst av godstogene, sier banesjef Varnes. Han kan samtidig opplyse at arbeidene med å reparere Sørlansbanen mellom Veestfossen og Kongsberg etter uværet pågår for fullt og at banen ventes klar igjen midt i neste uke. -Det vil derfor bare være i noen få dager til at godstrafikken må omledes via Veestfoldbanen, sier Varnes.