Gjenoppbyggingen holder framdriften på Dovrebanen

Gjenoppbyggingen av Dovrebanen etter raset i Soknedal har den siste uken holdt planlagt framdrift. Forventet gjenåpning av banen er fortsatt i uke 18, første uken av mai.

Byggeleder Jan Elid og prosjektleder Tove Fjorden Ree i rasgropen på Dovrebanen. <strong> Foto: Arvid Bårdstu </strong>
- Vi nærmer oss nå 40.000 kubikkmeter med innkjørt sprengstein i oppbyggingen av fyllingen etter raset, forteller faglig leder linjen Ivar Lauritzen. Det betyr at det fortsatt gjenstår ca 20.000 kubikkmeter og at anslagene våre fra forrige uke nå holder, sier han. Det er ikke registrert bevegelser i fyllingen eller andre problemer i arbeidet den siste uken. Arbeidet pågår døgnkontinuerlig inntil strekningen kan gjenåpnes. Dato for gjenåpning for trafikk vil bli kunngjort nærmere uke 18.

Kartlegger hele strekningen


I fjor ble det satt i gang et arbeid med vurdere sideterrenget langs banen fra Garli oig ned til Støren med tanke på rasfare, forteller Ivar Lauritzen. Strekningen er krevende å drifte og vi holder den alltid under ekstra opppsikt ved mye nedbør, snøsmelting og store temperaturvariasjoner. Dette arbeidet fortsetter i år og det vil trolig bli foreslått en del tiltak for å gjøre banestrekningen mer robust. - Vi kjører jo her på den opprinnelige underbygningen som er over 90 år gammel, sier Ivar Lauritzen.

 Det er ikke kjent at Dovrebanen har vært stengt så lenge på en delstrekning tidligere og Jernbaneverket beklager situasjonen. Særlig rammer dette godstrafikken, da ikke alle tog kan omdirigeres til Rørosbanen. Persontrafikken går med busser mellom Berkåk og Støren/Trondheim.

Rørosbanen

Jernbaneverket har innført en del ekstra bemanning av stasjoner på strekningen Røros - Støren for å ta seg av den ekstra trafikken som går over Rørosbanen mens Dovrebanen er stengt. Togselskapet Cargolink kjører fire godstog i døgnet, mens CargoNet kjører fem tog i døgnet over Rørosbanen.

Godstog fra Cargolink klar til avgang fra Støren over Røros til Oslo. <strong> Foto: Arvid Bårdstu </strong>