Full stans på Oslo S

En jordingsfeil i 6-tida fredag morgen medfører at all togtrafikk over Oslo S er stoppet.

For å avvikle trafikken på best mulig måte, blir togene kjørt så langt inn mot Oslo S som mulig. Det vil si at togene snues på Bryn, Lillestrøm, Hauketo, Vestby, Drammen, Skøyen og Grefsen/Kjelsås.