Fortsatt skader etter lyn på Alnabru

Reparasjonene etter lynnedslaget på Alnabru godsterminal vil ta tid. Lynet gjorde langt større skader enn Jernbaneverket vanligvis opplever, men trafikken kan avvikles sikkert med gradvis stigende kapasitet.

- Jeg har ikke sett lignende skader etter lynnedslag på mine 37 år i jernbanen, sier fungerende banesjef Jan Prang.

Trafikken har siden tirsdag vært på ca 80 prosent av normal kapasitet og stiger gradvis. Samtidig kan dette gi forsinkelser på forflytningen og skiftingen av materiell inne på terminalen. Det er på det rene at dette gir en krevende situasjon for godsselskapene, men takket være det gode samarbeidet med operatørene går så mye av trafikken som mulig i denne uheldige situasjonen.

Det var søndag 1. juli at lynet slo ned i en sambandsmast på området og fulgte de elektriske anleggene utover. Som regel ved store overspenninger blir skadene konsentrert til et sted. Det er ikke tilfelle ved denne feilen.
 
- Både strømforsyning, signalanlegg, veisikringsanlegg og sporveksler fikk betydelige skader, sier Prang, og det er observert skader så mye som 600 meter fra nedslagspunktet.

Hittil er det byttet 60 kretskort i sikringsanlegget, mot at det normalt byttes to slike kort per år i normalt vedlikehold på Alnabru. Kontrollen av anleggets totalt ca 1500 kretskort fortsetter. Feilretting etter lynnedslaget er dermed krevende.

- Alle tilgjengelige ressurser er satt inn, sier Prang. – I tillegg til Jernbaneverkets egne mannskaper er entreprenører og personell fra leverandørenhentet inn. Det har nå gått seks døgn med kontinuerlig feilretting, og det er foreløpig vanskelig å gi en prognose for når arbeidet kan fullføres.

Først ble selve strømforsyningen utbedret, ettersom det er helt vesentlig for videre feilretting. Deretter startet arbeidet med å få i gang manøver- og indikeringssystemet, før feilrettingen på selve signalanlegget kunne startes.

- Alle skader er ennå ikke kartlagt, forklarer Prang, men vi har nå et godt nok grunnlag til å prioritere aksjonspunkter for videre feilretting.

Det er vanskelig å etablere vern som kan håndtere slike overspenninger som Alnabru ble utsatt for.  Jernbaneverket skal nå utrede sikringen mot overspenning på Alnabru og vurdere hva som bør gjøres for å unngå slike hendelser fremover.

Alnabru godsterminal er et stort område. Mange punkter må undersøkes før feilrettingen er fullført. Foto: Norfilm AS/ Jernbaneverket.