Fornyer Østfoldbanen

Jernbaneverket er i full gang med å fornye sporets underbygning på Østfoldbanen. Forberedende arbeider har passert Sarpsborg, mens maskinene som graver ut gammel ballast og tilfører ny nærmer seg Fredrikstad. En rekke store maskiner er sving.

  .Sporet på Østfoldbanen skal fornyes med helt fra Moss og fram til riksgrensen ved Kornsjø. Arbeidet startet med forberedende ballastrens sørover fra Moss våren 2009. Dette omfatter utskifting av alle gamle kabler og bygging av av nye føringsveier (kabelkanaler) for disse, rensk og oppgradering av grøfter og stikkrenner, samt hugst av all skog på jernbanens område. – Vi ser tydelig at når alle gamle signal- og telekabler er fornyet så går feilrettingen ned og dermed får vi høyere oppetid og bedre punktlighet, sier prosjektleder for fornyelse på Østfoldbanen, Gunnar Berg. Arbeidet med forberedende ballastrens på Østfoldbanen har nå passert Sarpsborg sørover og kjøringen av selve ballastrenseverket nærmer seg Onsøy stasjon. Planen for året er å komme nesten til Fredrikstad med dette før ruteendringen i juni.  

Store maskinerGunnar Berg

Det er et omfattende apparat som er i sving når ballastrenseverket kjøres. For uten selve ballastrenseverket omfatter prosessen en rekke andre maskiner som er i sving. Forrest går et stort diesellok med vogner for transport av den massen som graves ut av renseverket under svillene. Deretter kommer selve renseverket. Dette arbeider seg framover med ca 500 meter om dagen i den sekstimers tidsluken der togtrafikken er innstilt. Så følger en skinnegående gravemaskin som foretar pussing av ballastskuldrene, løfter ut og inn planovergangslemmer etc. Neste maskin i rekken er pakkmaskinen som pakker og justerer sporet til riktig beliggenhet, så følger ballastplogen og sporstabilisatoren før revisjonsvogna som justerer kontaktledningen riktig i forhold til det “nye” sporet. Til slutt følger stort pukktog med ny pukk til erstatning for massene som graves ut.

Bedre sporBjørn Langås

Ballastrenseverket graver ut all pukk og finstoffer ned til 30 cm under sporet. Knuste masser og dårlig pukk fraktes ut av sporet og erstattes av ny pukk før sporet blir stabilisert og justert riktig. - Her på Østfoldbanen går kjøringen bra og vi holder framdriften, forteller Bjørn Langås som er bas på renseverket denne dagen.  Når hele denne prosessen med forberedelser og kjøring av ballastrenseverket er ferdig, blir sporet både mer stabilt, mer komfortabelt å kjøre på og har en mye bedre drenering enn før. Sporet blir samtidig også mindre utsatt for solslyng og telehiv.  – Vi skulle nok gjerne ønsket oss utskifting av sviller og skinner også vi, sier Gunnar Berg. Men i denne omgangen må vi nøye oss med det som er under sporet, så får vi skifte sviller og skinner senere, sier han.

I år brukes det vel 39 millioner kroner på ballastrens på Østfoldbanen og 25 millioner til forberedende arbeider. Underbygningen på hele banen planlegges ferdig fornyet innen 2017.

.