Forlenget stengning langs Mjøsa

OPPDATERT: Strekningen Tangen-Eidsvoll åpnes igjen etter stengning for planlagte anleggsarbeider søndag kl. 21 i stedet for opprinnelig planlagt kl. 18.25.

Fem entreprenørselskap har i helgen vært travelt opptatt med anleggsarbeid på strekningen Eidsvoll-Tangen. Det er utført fjellrensk, bygd anleggsvei, blitt foretatt rensk av stikkrenner, bytte av kulvert (undergang), lagt inn nye stikkrenner og flyttet på en transformator. I tillegg er det flere steder utført sprengningsarbeider ved sporet.

Under en av disse sprengningene ble noe av kontaktledningen som gir kjørestrøm til togene, skadet. Uavhengig av dette oppsto brann i en gravemaskin som skulle fjerne masser etter sprengning på ett sted. Alt dette medførte behov for mer tid før strekningen kunne åpnes. Dette tidspunktet er nå satt til kl. 21.

Fra tidlig lørdag morgen har det gått buss for tog mellom Eidsvoll og Tangen/Lillehammer for intercitytogene. Det vil fortsette til strekningen åpner igjen.