Flere stasjoner i Oslo stenger 24 timer i helgen 5/5-6/5

Fornyingen av jernbanen i Oslo fortsetter. Også denne helgen skal det gjennomføres arbeid som gjør at togtrafikken mellom Oslo S og Grefsen, Bryn, Hauketo og Skøyen må stanses i 24 timer. Arbeidet begynner lørdag 5. mai kl. 12 og varer altså i ett døgn.


I dette tidsrommet skal Jernbaneverket losse sporveksler på Oslo Sentralstasjon, og det skal strekkes nytt kontaktledningsanlegg (kjøreledning) på Sentralstasjonen. Videre vil det bli signalarbeider i Oslotunellen. Mye av arbeidet er forberedelser til sommerbruddet.

Færre forsinkelser og driftsproblemer
I løpet av året skal det meste være på plass for at togpassasjerene skal oppleve færre forsinkelser og driftsproblemer på strekningen Etterstad-Lysaker. Målet er at infrastrukturen som Jernbaneverket har ansvaret for (strøm, signaler, og skinner) skal være oppe og gå i over 99 prosent av tiden. Vi er på god vei til å nå dette målet.

Alternativ transport
For passasjerene vil det bli satt opp buss på strekninger det ikke går tog.

Mellom Oslo S og Nationaltheatret/ Grefsen/Brynseng kan passasjerer med gyldig billett ta T-banen. Passasjerer som skal reise bes beregne god tid og sjekke alternativer hos selskapene:
www.nsb.no
www.nsb.no/gjovikbanen.no
www.flytoget.no
eller www.trafikanten.no

Lossing av nye sporveksler ved Oslo S. <strong> Foto: Hilde Lillejord </strong>