Fest, flagg og engasjement for Nordlandsbanen

På dagen 50 år etter den offisielle åpningen av Nordlandsbanen til Bodø 7.juni 1962, var dagtoget gjort om til jubileumstog. Langs banen var det feiring og markeringer, flagg og framtidsvyer.

I Bodø var det nesten like mye folk på stasjonen som da kongetoget kom i 1962. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
-Jeg har hatt en fantantastisk tur nordover i dag, sa jernbanedirektør Elisabeth Enger. Underveis fikk hun stadige påminnelser om hva banen betyr for folk og steder langs den. Ordførere møtte opp på stasjonene med gratulasjoner og gaver, barn og voksne hadde møtt fram med  flagg og tegninger, det var hornmusikk og trekkspill,  og ikke minste var det blide fjes å se over alt! Felles for ønskene og gratulasjonene var modernisering, fjernstyring, større kapasitet og flere tog.  Så mange var gratulasjonene at toget ble drøyt 20 minutter forsinket til Bodø, der Bodøs egen Halvdan Sivertsen slo an tonen med  sangen “Vi venta på toget”…Det vanket gratulasjoner fra kommuner langs hele banen. Snøsa-ordfører Vigdis Belbo overrakte også et "pent brukt" sidespor til jernbanedirektøren..

Nye vogner

Det ordinære dagtoget fra Trondheim til Bodø var for anledningen satt opp med flere vogner og NSB hadde også satt inn de moderniserte vognene av type B5 som fra 10.juni blir fast innslag i togene på Nordlandsbanen. De nye vognene betyr et stort framskritt for langdistansetogene på banen.

Fjernstyring og utviklingsønsker

Nordlandsbanen har i dag fjernstyring av signalsystemene fram til Eiterstraum sør for Mosjøen. Som kjent har utbyggingen videre nordover blitt forsinket og det var mange som stilte spørsmål til Jernbaneverkets folk om når denne moderniseringen vil komme. Også elektrifisering og flere kryssingsspor står høyt på ønskelista.

-Vi vil bygge ut fjernstyringen til Bodø så snart det er mulig, sier jernbanedirektøren. Jernbaneverket er i full gang med å anskaffe nye signalsystemer. Når anskaffelsen er på plass skal systemet først inn på strekningen Sandnes – Stavanger der det nå er et midliertidig signalanlegg, og deretter er det Nordlandsbanens tur, sier Elisabeth Enger.

Jernbaneverket har foreslått å elektrifisere Nordlandsbanen fram til Steinkjer i den neste Nasjonale transportplanen og sammen med flere kryssingsspor vil dette styrke Nordlandsbanen betraktelig.

Fest og flagg også i Mo i Rana. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

Trommevirvel møtte toget ved ankomst Bodå, 727 kilometer fra Trondheim.