Stor aktivitet på Heggedal og Spikkestad

Mens togene på Spikkestadbanen er erstattet av busser pågår en omfattende ombygging av stasjonene på Heggedal og Spikkestad.

I løpet av 12 uker skal Heggedal stasjon bygges om med to nye plattformer og overgangsbru med trapper og heiser. Foto: Ragnhild Aagesen, Jernbaneverket

Den 26. mai startet anleggsarbeidene på Heggedal og Spikkestad for fullt. Så snart strømmen på kontaktledningsanlegget ble slått av rykket PEAB, som er hovedentreprenør for alle arbeider både på Heggedal og Spikkestad, inn med en hel hær av anleggsarbeidere.

Spuntnålene sveises sammen. På Heggedal har vi satt spunt som har vært opp til 50 meter lange. Foto: Ragnhild Aagesen, Jernbaneverket– I løpet av en 12-ukers periode skal vi foreta en omfattende ombygging av de to stasjonene, og til dette trenger vi mye folk, forteller prosjektleder Petter Auk. På begge stasjonene er det nå døgnkontinuerlig drift. Bare på Heggedal er det ca. 130 mann på anlegget i døgnet, fordelt på tre skift. Auk kan fortelle at det totalt har vært ca. 300 personer inne på sikkerhetskurs for de to prosjektene. – Dette er ganske mye når man tenker på hvor kort anleggsperioden er.

Omfattende stabiliseringstiltak på Heggedal
På Heggedal startet vi med å rive plattformene, sporene og fjerne underbygningen og vi er nå godt i gang med å bygge to nye sideplattformer og å etablere underbygning for sporene.

– Grunnforholdene på Heggedal har vist seg å være vesentlig dårligere enn forutsatt, og vi har derfor måttet utføre meget omfattende stabiliseringstiltak, forteller Auk.  – Planen var at vi skulle sette friksjonsspunt 15-20 meter ned i bakken. Dessverre var ikke dette nok, og vi har måttet sette spunt som har vært opptil 50 meter. Til sammen har vi satt 10 000 m² spunt på Heggedal stasjon.

På grunn av de omfattende spuntearbeidene ser vi at det er stor risiko for at vi ikke skal bli ferdig med alle arbeidene til den 13. august, da togene etter planen skulle begynne å gå igjen. – For å sikre at de reisende får et tilfredsstillende tilbud, har vi bedt NSB om å videreføre det alternative transportopplegget i to uker, frem til 27. august, forteller prosjektdirektør Jon Brede Dukan.

Arbeidene med å bygge nye plattformer er godt i gang. Her støpes såle til plattformelementene. Foto: Ragnhild Aagesen, JernbaneverketNy gang- og sykkelbru på Heggedal
Arbeidene med gang- og sykkelbrua på Heggedal er også godt i gang. Foreløpig er heissjaktene på plass og førstkommende helg skal den delen av brua som skal gå fra plattform til plattform monteres. – Vi kommer nå i første omgang til montere kun deler av brua, forteller prosjektlederen. – Den delen av brua som går mellom plattformene og den delen som går til Heggedalsveien vil være på plass til når togene begynner å gå igjen. Resten av brua vil bli ferdigstilt i løpet av oktober.

Som tilkomst fra Åmotsvei til plattform til spor 2 har vi bygd en liten overgangsbru over Skitthegga.

Petter Auk er prosjektleder både for ombyggingen av stasjonene på Heggedal og Spikkestad. Foto: Ragnhild Aagesen, JernbaneverketSpikkestad stasjon flyttes østover
PEAB er i full gang med å bygge nye plattformer og å etablere ny underbygning også på Spikkestad. Vi skal bygge to nye plattformer med en lengde på 250 meter. Plattform til spor 1 vil være endestasjonens hovedplattform og plattform til spor 2 skal kun benyttes i avvikssituasjoner.

Spikkestad stasjon deler i dag Spikkestad i to, og det er ingen direkte forbindelse mellom sørsiden og nordsiden av stasjonen. For å bidra til tettstedets sentrumsutvikling skal stasjonsområdet flyttes ca. 100 østover.

Også på Spikkestad er det dårlige grunnforhold. Her har vi bygd en 150 meter lang støttemur og en 18 000 m³ stor motfylling for å sikre stabiliteten til sporet. For å få plass til motfyllinga har vi lagt om en bekk som ligger nordøst for stasjonsområdet.

Høyspentledningen som tidligere gikk i luftlinje over sporet har vi nå lagt ned i bakken. Grunnen til dette er at en av høyspentmastene måtte rives for å få plass til de nye plattformene og dette førte til at luftspennet på kontaktledningen ble for langt.

På Spikkestad har vi etablert en 18 000 m³ stor motfylling for å sikre stabiliteten til sporet. Foto: Petter Ekstrøm, Jernbaneverket