Enkeltsporet drift på Drammenbanen

Det er onsdag forsinkelser på Drammenbanen på etter at et godstog rev ned kontaktledningen ved Lier litt før klokken 08. Jernbaneverket arbeider med å reparere skadene, men det er ikke klart hvor lang tid dette tar.

Det er enkeltsporet drift mellom Eriksrud i Lieråsen tunnel og Brakerøya stasjon på grunn av den nedrevne kontaktledningen. Fjerntog, lokaltog til Kongsberg og regiontog til og fra Vestfoldbanen kjøres som normalt, men forsinkelser kan oppstå. Lokaltogene Drammen - Dal og flytogene er er innstilt mellom Asker og Drammen. Flytoget har opprettet bussforbindelse for sine tog Asker - Drammen.