Enighet om utvikling i Drammen

Jernbaneverket, Drammen kommune, NSB og ROM Eiendom skrev 1.februar under en avtale om arealer og arealbruk i Drammen.

Ordfører Tore Opdal Hansen i Drammen (tv), jernbanedirektør Elisabeth Enger og konsernsjef Geir Isaksen i NSB ved undertegning av avtalen. <strong> Foto: Olav Nordli </strong>
Avtalen sikrer at Jernbaneverket kan bygge hensettings- og vendespor på områdene Skamarken og Sundhaugen. Skamarken ligger rett inntil Drammen stasjon, mens Sundhaugen ligger mellom stasjonen og Sundland skiftestasjon. Jernbaneverket skal medvirke til å frigjøre arealer i Drammen, i første omgang på Sundland.   - Avtalen omhandler arealbruken for jernbanen i Drammen fram til en eventuell ny godsterminal er på plass, sier Sjur Helseth som har håndtert saken i Jernbaneverket. - Vi er glade for at alle parter nå er enige om hva som skal skje i Drammen på kort sikt, sier Helseth. Drammen kommune har vært positiv og ønsket å bidra til å få på plass den nye rutemodellen, legger han til.

Sundland – Holmen

Jernbaneverket frigjør ytre del av det såkalte Tangensporet til byutvikling og den godsaktiviteten som i dag skjer på Sundland skal flyttes til Holmen. – Det er sett konkret på hvor mye kapasitet på sporet som finnes mellom Sundland skiftestasjon og Holmen for å få dette til. Selve gjennomføringen må skje i samarbeid med godsaktørene når arealer og fasiliteter er på plass på Holmen, sier Helseth. Jernbaneverket kan ikke si når godsterminalen i Nybyen flyttes før resultatet av prosessen med en mulig ny godsterminal er avsluttet.

Viktig for alle parter

- Dette er svært viktig for oss både for å sikre innføringen av nye ruteplan og for framtidig utvikling av jernbanen i området, sier prosjektdirektør i Jernbaneverket, Per-Arne Fredriksen. - Det har vært avgjørende at aktørene har satt seg sammen og tenkt helhetlig for byen i stedet for en og en tomt for å finne løsninger, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. For oss var det i en periode naturlig å være restriktive med hensyn til å frigi jernbanearealer til andre formål. Nå vet vi mer hva vi trenger, og kan planlegge deretter, sier Enger. Ordfører Tore Opdal Hansen i Drammen er godt fornøyd med at avtalen nå er plass. –Dette er helt avgjørende for byutviklen, sier Opdal Hansen. 

 Her på Skamarken ved Drammen stasjon skal det bygges nye hensettingsspor. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>