Elektrifisering og storutbygging Trondheim - Steinkjer

Regjeringen går inn for å elektrifisere strekningen Trondheim – Steinkjer. Sammen med dobbeltspor Trondheim – Stjørdal skal dette få reisetiden ned i en time og 19 minutter.

Mandag varslet regjeringen at den går inn for en storutbygging av strekningen Trondheim - Steinkjer.  <strong>Foto: Tore Holtet </strong>   
 -  Dette understreker regjeringens satsing på samferdsel, sa statsminister Jens Stoltenberg da han og samferdselsminister Marit Arnstad mandag offentliggjorde regjeringens valg for utbygging av veg og bane mellom Trondheim og Steinkjer. 

Stort behov


- Det er et stort behov for å øke kapasiteten for veg og bane mellom Trondheim og Steinkjer, sa samferdselsministeren. En slik utbygging av E6 og jernbanen er også nødvendig for å sikre  et trygt og stabilt samband mellom nord og sør i Norge. Utbyggingen vil i tillegg gi vesentlig kortere reisetid og styrke og utvide arbeids- og bostedsregionen mellom de to byene, sa Arnstad.

Videre planlegging for strekningen skal dermed ta utgangspunkt i konspetvalgutredningens “Konsept 1” som betyr elektrifisering av “Trønderbanen” Trondheim – Steinkjer, dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal, tunnel gjennom Forbordfjellet nord for Stjørdal og flere kryssingsspor. For E6 skal det planlegges firefeltsveg Trondheim – Stjørdal og modernisert og møtefri veg helt til Steinkjer.

Strekningen Trondheim – Steinkjer er 125 kilometer lang, er Nordlandsbanens søndre del og kalles ofte Trønderbanen.

Kostnadene er anslått til 12,6 milliarder for jernbanen og 11 milliarder for vegen.

Så på samtidig utbygging

Mandag formiddag var for øvrig både statsminister og samferdselsminister på befaring på anlegget av ny Dovrebane og firefelts E6 på strekningen nordover fra Minnesund langs Mjøsa. - Dette er et prosjekt vi har mye å lære av med samtidig utbygging av veg og bane. Det gjelder hele tida å få mest mulig igjen for pengene, sa samferdselsministeren.

Regjeringens forslag til neste Nasjonal transportplan kommer våren 2013.

Hit til Stjørdal går regjeringen inn for dobbeltspor. Sammen med elektrifisering og tunnel gjennom Forbordfjellet skal dette gi reisetid på en time og nitten minutter Trondheim - Steinkjer. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>