Dovrebanen stengt av ras sør for Støren

Tirsdag morgen gikk et jordras over Dovrebanen mellom Skonedale og Støren stasjoner. Raset rev med seg kontaktledningen og flere master.

Dovrebanen vil derfor være stengt for trafikk på denne delstrekningen inntil rasområdet er sikret,  ryddet og det ødelagte kontaktledningsanlegget er bygget opp igjen. Det er ennå ikke klart hvor lang tid dette vil ta.

Persontrafikken avvikles med busser mellom Berkåk og Støren stasjoner inntil videre.