Dovrebanen åpnet for trafikk Berkåk - Støren

Onsdag 9. mai klokken 17 ble Dovrebanen gjenåpnet for trafikk mellom Berkåk og Støren. Like etter kom det første toget på 8 uker.

 Den viktige godstrafikken på Dovrebanen er i gang igjen, første nordgående godstog fra CargoNet passerer den nye jernbanefyllingen. <strong> Foto: Tove Fjorden Ree </strong>

Klokken 17.10 passerte et motorvognsett fra NSB rasstedet som første tog. Dette var et tomt tog som skulle til Dombås for å settes i trafikk på Raumabanen. Klokken 17.55 passerte så det første ordinære toget, et godstog fra CargoNet på vei nordover. De første passasjertogene nordover var ettermiddagstogene fra Oslo til Trondheim. Nattoget fra Trondheim til Oslo ble første sørgående passasjertog.

Etter det store raset på stedet 13.mars ble det etter hvert klart at gjenoppbyggingen ble meget omfattende. Det er bygget opp igjen en ny jernbanefylling helt fra dalbunnen og nesten 100.000 kubikkmeter steinmasser er kjørt inn. Det er jobbet døgnet rundt på stedet det meste av tiden for å kunne åpne banen igjen så snart som mulig.

Dovrebanen har aldri tidligere vært stengt for trafikk på en delstrekning så lenge.

Nå gjenstår det en del etterarbeider. På oversiden av jernbanen skal det utføres sikringstiltak i skråningen der det første raset 13.mars kom fra, det skal utføres en del oppryddingstiltak nede ved E6, og riggen på stedet skal fjernes. Det vil derfor være sakte fart for togene over den nye jernbanefyllingen den første tiden.

Det aller første toget kom ti minutter etter gjenåpningen, et motorvognsett som skulle til Dombås. <strong> Foto: Tove Fjorden Ree</strong>