Dovrebanen åpnes Berkåk - Støren 9.mai

Jernbaneverket regner nå med å kunne gjenåpne Dovrebanen for trafikk på strekningen Berkåk - støren 9.mai klokken 17. Et stort og krevende gjenoppbyggingsarbeid nærmer seg slutten.

Flyfot fra rasstedet 22/4. <strong> Foto: Jernbaneverket </strong>
Den store steinfyllingen som har sin fot helt nede ved elven har nå (25.april) kommet helt oppunder skinnegangen. 66.000 kubikkmeter med sprengstein har så langt gått med for bygge opp en trygg fylling for jernbanen på rasstedet. Samtidig er det fraktet ut over 17.000 kubikkmeter med løsmasser som er erstattet med sprengstein.

Sporet som hang i luften over rasstedet er nå fjernet og arbeidene med ny og større stikkrenne gjennom fyllingen pågår. Det gjenstår fortsatt å transportere inn en god del fyllmasse, opplyser prosjektleder Tove Fjorden Ree i sin rapport om framdriften. deretter skal det etbaleres nytt spor over fyllingen, det skal settes fundament for en kontaktledningsmast, monteres utstyr og strekkes kontaktledning.

Jernbaneverket regner ut fra dette med at banestrekningen Berkåk - Støren kan gjenåpnes for vanlig trafikk fra onsdag 9.mai klokken 17. Dovrebanen har vært stengt på stedet etter det store raset som gikk 13.mars. Banen har aldri tidligere vært stengt så lenge.