Dovrebanen: Alt klart på onsdag!

-Jobben med å bygge opp igjen Dovrebanen i Soknedal kan ikke sammenliknes med noe annet jeg har borti. Det sier prosjektleder Tove Fjorden Ree. Snart er jobben gjort.

Sporet er nå på plass igjen over rasgropa. <strong> Foto: Tove Fjorden Ree </strong>
Onsdag 9. mai klokken 17 åpner strekningen Berkåk – Støren på Dovrebanen for vanlig trafikk igjen. Banen har da vært stengt i nesten to måneder etter raset som gikk 13.mars. Mandag var sporet lagt og kontaktledningen strukket over det som etter raset bare var et gapende hull høyt over dalbunnen. Mandag pakkes sporet og tirsdag finjusteres kontaktledningen og signalanlegget testes før trafikken kommer i gang onsdag ettermiddag.

Problem på problem

 -Ingenting av det jeg har jobbet med før har vært i nærheten av dette, sier prosjektleder Tove Fjorden Ree. Hun fikk ansvaret for gjenoppbyggingen av Dovrebanen i fanget etter raset i mars. På tre-fire dager skulle en stor jobb planlegges og settes i gang, og vi skulle ha døgnkontinuerlig drift inntil banen kunne gjenåpne. Dette var jo heftig nok, men nye problemer tårnet seg opp, vi fikk problemer med uvær, vårflom, isgang i elva, bru som måte fjernes i all hast og nye utrasinger i ustabile masser i den bratte lia. – Jo det har vært stritt, oppsummerer hun.

100.000m3Prosjektleder Tove Fjorden Ree.

Etter påske har det meste gått riktig vei og gradvis har anlegget tatt form. Fasiten blir at vi har kjørt inn nærmere 100.000 kubikkmeter sprengstein og vi har kjørt ut 20.000 kubikkmeter med løsmasser. Det er enorme dimensjoner og det ble en mye større jobb enn hva vi først trodde for å bygge en ny og stabil jernbanefylling helt fra dalbunnen og opp til sporet. Entreprenøren, Brødrene Gjermundshaug fra Alvdal, har hele tiden vært løsningsorientert og vi har sammen fokusert på sikkerheten i arbeidet underveis. Slik har vi unngått store uhell og kan oppsummere med at dette har vi greid på en god måte, trass i alle problemene, sier Fjorden Ree. Her har vi hatt en enorm ståpåvilje både blant jernbanens folk og fra entreprenørens side, sier hun.

Etterarbeid og analyse

Etter baneåpningen onsdag gjenstår fortsatt en del etterarbeider. Riggområdet skal fjernes, brua over elva skal også fjernes, og selve den store fyllingen skal pyntes på.  Også på oversiden av jernbanen, der det første raset startet, skal det gjennomføres sikringstiltak.

Jernbaneverket skal nå gjennomføre en detaljert analyse av hele strekningen fra Soknedal til Støren for å kartlegge rasfare og hva som bør gjøres for å få delstrekningen mer robust mot ekstremvær.

Advarsel

I forbindelse med at togtrafikken kommer i gang for fullt igjen mellom Berkåk og Støren fra onsdag 9.mai, vil Jernbaneverket minne om at all ferdsel i og ved jernbanesporet er farlig og forbudt.