Byggestart på Stanghelle

Arbeidet med å oppgradere Stanghelle stasjon på Bergensbanen er nå i gang. Vi bygger ny plattform for tog mot øst og gjør dagens hovedplattform høyere og lengre.

De nye plattformene på stasjonen vil bedre sikkerheten ved av- og påstiging. Publikumsområdet blir også mer funksjonelt og moderne. I tillegg skifter vi ut kontaktledningsanlegget på stasjonen.

Økt sikkerhet
For å lette av- og påstiging vil de nye plattformene bli høyere enn dagens plattformer. De vil også bli lengre for å passe til lange passasjertog.

Både nåværende hovedplattform og mellomplattform skal rives. Mellomplattformen blir erstattet med en helt ny plattform for østgående tog på motsatt side av sporene.

Oppgraderte publikumsområder
Publikumsområdene vil få nye venteskur, benker, miljøstasjon og bedre lys. For å sikre god trafikkinformasjon til de reisende vil det komme høyttalere og monitorer som viser togtidene.

Parkeringsplassen skal også fornyes, blant annet med ny trapp til plattform og to egne plasser for funksjonshemmede.

Lokal entreprenør
Byggearbeidene på Stanghelle blir utført av Spilde Entreprenør AS fra Voss, mens det jernbanetekniske anlegget blir skriftet av Norsk Jernbanedrift.

Arbeidene er planlagt å være ferdige innen utgangen av året.