Arbeid på Kongsvinger- og Vestfoldbanen 14. - 15. april

Helgen 14.-15. april jobber Jernbaneverket på Kongsvingerbanen og Vestfoldbanen. Det foregår anleggs- og vedlikeholdsarbeider en rekke steder på de to strekningene.

Arbeider i 36 timer på Kongsvingerbanen  
På Kongsvingerbanen jobber Jernbaneverket fra Lillestrøm til Kongsvinger fra lørdag 14. april kl. 06.30 til søndag 15. april kl. 18.00.
– Kongsvingerbanen har nå god kvalitet, fastslår banesjef Per Herman Sørlie, og vedlikeholdsarbeidet denne helgen bidrar til å holde togenes punktlighet oppe. 

 
-  Mens banen er stengt for arbeid, gjør driftsavdelingen et bredt spekter av vedlikeholdsoppgaver over hele strekningen, sier Sørlie. Mellom Lillestrøm og Sørumsand skal vi sveise skinneskjøter, og anlegget for togenes kjørestrøm skal kontrolleres mellom Blaker og Seterstøa. Vi skal også gjøre en rutinemessig kontroll av signalanlegget mellom Blaker-Årnes og Bodung-Seterstøa, samt at det foregår signalarbeider på banen ved Lillestrøm stasjon.
 
Dreneringen skal også forbedres gjennom arbeid på stikkrenner mellom Galterud-Kongsvinger og Blaker-Rånåsfoss.
- Den mest spesielle  jobben i denne arbeidshelga er riving av to gamle hytter langs Glomma, tett inntil sporet mellom Auli og Rånåsfoss, sier Sørlie. Jernbaneverket kjøpte hyttene som et sikkerhetstiltak for å forhindre farlig kryssing av sporet på stedet. Hyttene hadde ikke sikker adkomst, og det ville vært svært vanskelig å legge til rette for ny adkomst på stedet. Siden hyttene også ligger så nært sporet, må vi av sikkerhetshensyn utføre rivearbeidet mens banen er stengt.   

 
 
Vestfoldbanen

På Vestfoldbanen erstattes togene med buss mellom Drammen og Skien fra lørdag 14. april kl. 13:30 til søndag 15. april kl. 13:30.

Mellom Drammen og Kobbervik skal det utføres forberedende sporjusteringsarbeider, opprydding av nedhogd skog og etterjusteringer av det nye kontaktledningsanlegget. På Sande stasjon vil det utføres vedlikeholdsarbeid på brua over stasjonsområdet. Inne på Tønsberg stasjon foregår det svillebytter og signaltekniske arbeider.

På det nye sporet mellom Barkåker og Tønsberg stasjon skal det gjennomføres diverse jernbanetekniske arbeider som trekking av kabler, bytte av sviller på stasjonen, signaltekniske arbeider etc. 

Ved Kjellelia skal det i tillegg til jernbanetekniske arbeider, settes opp gjerder i fjellskjæringen over sporet.

Mellom Tønsberg og Larvik vil det pågå arbeider med kontaktledningsanlegget.

Trafikkavvikling
Les mer om trafikkavviklingen til Nsb her: www.nsb.no
Lillehammer- Skien: NSB kjører tog fra Lillehammer til Drammen, buss fra Drammen til Skien.
Skien -Lillehammer: NSB kjører buss fra Skien til Drammen, tog fra Drammen til Lillehammer. Togene venter i Drammen på bussene fra Skien. 

Kongsvingerbanen: NSB kjører buss mellom Kongsvinger og Lillestrøm.

OBS! Det blir også arbeidet på Bergensbanen lørdag 14.april, se mer informasjon her.

For å få full oppdatering om hvilke tog som rammes og hvor det blir buss for tog, se www.nsb.no eller kontakt NSBs kundesenter på telefon 815 00 888.

Jernbaneverket understreker at det fortsatt går enkelte arbeidstog mens persontogene er innstilt. Det er derfor forbundet med fare å bevege seg i og ved sporene i anleggsperioden.

Jernbaneverket beklager ulempene som følge av stengingene. Arbeidene gjøres for å fornye og forbedre jernbanenettets infrastruktur, slik at kjørekomfort og punktlighet bedres.