Buss for tog mellom Skien og Porsgrunn 21/1 - 23/1

Fra lørdag 21. januar kl. 03.00 til mandag 23. januar kl. 03.00 er det togfritt mellom Skien og Porsgrunn på grunn av anleggsarbeider på Borgestad. NSB setter inn buss for tog på strekningen.

 Veidekke utfører arbeidet med å klargjøre sporene på Borgestad for hensetting av 6 togsett.For å kunne ta i mot NSBs nye tog som skal settes i trafikk er det behov for ca. 5000 meter nye hensettingsspor (parkeringsspor) i Østlandsområdet. I disse dager bygges Jernbaneverkets område på Borgestad om for midlertidig parkering av inntil seks togsett. Under helgens togfrie periode skal Jernbaneverket fullføre disse arbeidene.

Ombygging av sikringsanlegg

– For å kunne benytte Borgestad til parkering av tog har vi blant annet bygd kontaktledningsanlegg for ett spor, bygd om sikringsanlegget, etablert sporsperrer, sporvekselvarme og føringsveger for kabler i grunnen. I tillegg har vi gjerdet inn hele hensettingsområdet. Nå er vi i gang med å koble om sikringsanlegget slik at dette blir tilpasset den nye bruken av området, forteller prosjektleder Ivar Olsen.

I løpet av den togfrie perioden skal sikringsanlegget testes og kontrolleres. – Når vi er ferdige med signalanlegget er området klart til bruk, sier Ivar Olsen. Borgestad skal brukes til parkering av seks togsett fra februar 2012 og frem til hensettingsområdet på Skien står klart.

Planlegg god tid ved planovergang

Planovergangen i Vidarsgate vil være manuelt betjent fra onsdag 18. januar til mandag 23. januar på grunn av arbeidene på Borgestad. Bommen vil som en følge av dette ligge lenger nede enn vanlig når togene passerer. Jernbaneverket ber reisende beregne god tid når de skal benytte planovergangen og beklager ulempene dette medfører. Buss for tog NSB setter inn buss for tog mellom Skien og Porsgrunn. For mer informasjon om trafikkavviklingen, se www.nsb.no.