Buss erstatter tog på Østfold- og Dovrebanen i helga

Helga 24-25. mars skal Jernbaneverket utføre omfattende arbeider mellom Rygge og Halden, samt mellom Lillestrøm og Lillehammer. Her finner du informasjon om arbeidene som skal gjøres mens togene erstattes med buss.

Østfoldbanen

Banen stenges mellom Rygge og Halden i 48 timer fra midnatt natt til lørdag 24. mars fram til midnatt natten mellom søndag og mandag. Les om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.

I perioden gjør Jernbaneverket omfattende vedlikeholdsarbeider på strekningen fra Rygge til Sarpsborg.

Sikrer fotgjengere
- Ved Borg amfi i Sarpsborg tilrettelegger vi for sikker ferdsel. Her er det i økende grad mange som krysser jernbanesporet ulovlig, og dette anser vi som et sikkerhetsproblem. Derfor har vi prioritert å legge inn en fotgjengerundergang. sier assisterende banedirektør Karstein Søreide i Jernbaneverket.

I løpet av arbeidshelga graver Jernbaneverket opp sporet, og betongelementene til undergangen blir lagt på plass før banen gjenoppbygges. Totalt koster den nye undergangen og tilhørende gangveier ca. 5 millioner kroner, og den åpner for ferdsel i mai.

- Den økte sikkerheten er vel verdt prisen, kommenterer Søreide.  

Mellom Moss og Sarpsborg skal det gjøres omfattende omlegging av kabler langs linja, forbedring av dreneringsanleggene samt skogrydding. På hele strekningen mellom Råde og Fredrikstad foregår det signalarbeider, samt arbeid på telekabler mellom Onsøy og Fredrikstad.  Oppe på Rolvsøysund bru skal jernbanesvillene utbedres.

Hoved- og Dovrebanen

Strekningen mellom Lillestrøm og Lillehammer er stengt fra ca. klokken 06:00 lørdag 24. mars fram til ca. klokken 19:00 søndag 25. mars.

Mellom Lillestrøm og Eidsvoll gjelder stengningen kun den gamle Hovedbanen, mens Gardermobanen på strekningen Lillestrøm-Gardermoen-Eidsvoll ikke blir berørt.  På Hamar stasjon går togene til og fra Rørosbanen også som normalt. Les om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.

Strekningen Lillestrøm-Eidsvoll
På Eidsvoll stasjonsområde pågår bygging av seks nye hensettingsspor, to driftsspor, nytt vendespor og et dobbeltspor med ny sporsløyfe mot Minnesund. Arbeidene er en forutsetning for innfasingen av NSBs nye Flirt-tog og ny grunnrutemodell for Østlandsområdet.

I samband med dette skal det denne helgen gjøres spuntarbeider ved det gamle stasjonsområdet, samt masseutskifting og arbeider med signal- og kontaktledningsanleggene.

Ved Melvoldjordet på Frogner i Sørum skal det dessuten gjøres gravearbeider for et signalfundament.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen
På strekningen mellom Minnesund og Kleverud langs sørenden av Mjøsa skal Statens vegvesen og Jernbaneverket bygge nytt dobbeltspor og ny firefelts E6. Disse arbeidene starter for fullt senere denne våren, og i helga gjøres ulike forberedende arbeider.

Før byggingen av dobbeltsporet kan starte for alvor, må kryssingssporet ved Molykkja tas bort. Disse arbeidene gjøres i mars og april. Som et ledd i dette skal det denne helga bl.a. bygges en midlertidig anleggsveg inn til sørenden av kryssingssporet nord for Ørbekk.

På Morstua skal en fjellskjæring langs eksisterende bane utvides denne helga, og ca. én kilometer nord for Strandlykkja stasjon skal ei ny bru over Dovrebanen heises inn med mobilkran. Det blir også arbeider med omlegging av anlegget for togenes kjørestrøm ulike steder på strekningen.

Rassikring og vedlikehold mellom Hamar og Lillehammer
- Rassikring og godt vedlikehold er høyt prioritert på Dovrebanen. Vi legger mye ressurser i rassikring denne våren., sier assisterende banedirektør Karstein Søreide.

I Skogstunnelen ved Bergseng sør for Lillehammer skal tunneltaket sprenges vekk i påsken. Denne helga pågår de siste forberedelsene for dette arbeidet.

- Det ville vært dyrere å rehabilitere tunnelen enn å gjøre tunnelen om til skjæring, kommenterer Søreide.

Ved Fangberget nord for Brumunddal skal en trang skjæring utvides.  - Under fjorårsvinteren måtte vi banke ned is fra kjøving daglig på denne strekningen. Derfor forbedrer vi dreneringen samtidig som strekningen sikres mot ras. forteller Søreide.

Anlegget for togenes kjørestrøm blir utbedret mellom Jessnes og Brumunddal.   Inne på Hamar stasjon blir det omfattende kontroller av signalanlegget og togenes kjørestrøm.

Ny undergang på Moelv stasjon
Jernbaneverket fornyer Moelv stasjon med to nye plattformer og undergang med trapp og heis. I påsken skal undergangen mellom plattformene monteres.

– For å få plass til denne må vi sprenge, pigge og grave vekk cirka 3000m³ med fjell og 5000m³ med løsmasser. Dette arbeidet starter vi med på lørdag, forteller prosjektleder Harald Tanum i Jernbaneverket. Arbeidet med å fjerne massene vil fortsette i de påfølgende ukene.

I den togfrie perioden pågår arbeidene døgnkontinuerlig og nærmiljøet må dessverre regne med mye støy fra arbeidet. Nabovarsel er sendt ut til de berørte.

Arbeider i påsken

Fra søndag morgen den 1. april fram til natt til søndag 8. april blir strekningen Hamar-Lillehammer stengt for tog. Jernbaneverket skal i denne perioden bl.a. fullføre arbeidet med å etablere undergangen på Moelv stasjon og fortsette vedlikeholdsarbeidene som er nevnt over.

Senere i april er det også flere andre perioder hvor togene på bl.a. Dovre- og Østfoldbanen erstattes med buss.  Mer informasjon om disse tidsrommene finnes på NSBs nettsider.