Buss erstatter tog på Østfold- og Dovrebanen i helga

Helga 21-22. april skal Jernbaneverket jobbe mellom Moss og Halden, samt mellom Lillestrøm og Lillehammer. Her finner du informasjon om det som skal gjøres mens togene erstattes med buss.

Østfoldbanen

Jernbaneverket jobber på strekningen mellom Moss og Halden fra lørdag 21. april ca. klokken 01.15 til søndag 22. april ca. klokken 13.30. I denne perioden erstattes togene med buss. Les om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.

- Hovedaktiviteten i helga er kjøring av renseverket mellom Råde og Onsøy, sier banesjef Per Herman Sørlie.  Denne nærmere 500 meter lange maskinen graver ut dårlig pukk under skinnegangen og erstatter den med ny pukk. På denne måten blir sporet stabilt og dreneringen bedre, og andre sporproblemer minimeres.

Men også andre arbeider foregår i helga: - Vi forbereder strekningen syd for Fredrikstad for renseverket, og inne på Fredrikstad stasjon skal det foregå kabelarbeider.  Mellom Berg og Halden gjør vi fjellsikringsarbeider, samt at det skal foregå arbeider oppe på Rolvsøysund bro, sier Sørlie.

Hoved- og Dovrebanen


Strekningen mellom Lillestrøm og Lillehammer er stengt fra ca. klokken 04:50 lørdag 21. april fram til ca. klokken 02:00 natt til mandag 23. april.

Mellom Lillestrøm og Eidsvoll gjelder stengningen kun den gamle Hovedbanen, mens Gardermobanen på strekningen Lillestrøm-Gardermoen-Eidsvoll ikke blir berørt.  På Hamar stasjon går togene til og fra Rørosbanen også som normalt. Les om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.

Frogner stasjon
Dagens plattform på Frogner ligger i kurve og er for kort for de nye togene som skal trafikkere strekningen i framtida. Til erstatning skal det derfor bygges ny holdeplass ca. 600 meter lengre nord, på Melvolljordet ved Haldenveien.

Denne helga skal det på Frogner blant annet gjøres omlegging av kabler, samt flytting av signaler og ombygging av signaltekniske anlegg.

Eidsvoll stasjon
På Eidsvoll stasjon bygges nye sporområder for vending og hensetting (parkering) av tog. Dette er et viktig tiltak i forhold til innfasingen av NSBs nye Flirt-tog og innføring av ny grunnrutemodell for Østlandsområdet.

I den togfrie perioden skal det gjøres omfattende masseutskifting og arbeider med anlegget for kjørestrøm til togene, blant annet riving av gamle master og innheising av nye.

Molykkja kryssingsspor fjernes
På strekningen mellom Minnesund og Kleverud langs sørenden av Mjøsa skal Statens vegvesen og Jernbaneverket bygge nytt dobbeltspor og ny firefelts E6. Disse arbeidene starter for fullt i løpet av våren.

Før byggingen av det nye dobbeltsporet kan starte for fullt, må dagens kryssingsspor ved Molykkja tas bort. I løpet av helga fjernes sporvekslene og hele kryssingssporet rives.

- Ved ruteendringen før jul ble kryssingsmønsteret for togene lagt om, slik at alle kryssinger nå skjer på de tilstøtende kryssingspunktene ved Morskogen, Strandlykkja og Minnesund. Med tanke på den økte trafikken gjorde vi i fjor oppgraderinger på disse tre stedene, med blant annet skinnebytte, masseutskifting og pakking av sporene, sier byggeleder Oddvar Svendsen i Jernbaneverket.

I tillegg til arbeidene på Molykkja blir det også gjort arbeider med sprenging og pigging for å utvide en fjellskjæring ved Morstua denne helgen.

Moelv stasjon
Jernbaneverket fornyer Moelv stasjon med to nye plattformer og en undergang med heis og trapp på begge sider. I helgen skal det skiftes ut masse i sporene sør for stasjonsbygningen og bygges plattform til spor 2 inntil den nye undergangen.

Holder banen i form
Samtidig som det pågår ulike utbyggingsprosjekter, er det også viktig å holde dagens spor i form.  - Derfor gjør Jernbaneverket tunge vedlikeholdsoppgaver mens banen er stengt. Både skinner, anlegg for togenes kjørestrøm og signaler, samt data- og teleanlegg, skal kontrolleres, sier banesjef Tormod Urdahl.

Mellom Kløfta og Jessheim skal det utføres kontroll og vedlikehold av anlegget for kjørestrømmen, og på Dal stasjon skal det byttes sviller.

Mellom Espa og Tangen må dessverre naboene til sporet regne med noe støy i helgen. En pakkmaskin skal i sving for å pakke pukken tettere inntil skinnegangen slik at sporet blir jevnt og stabilt. Dette gir en del støy mens maskinen passerer. Ved den nedlagte stasjonen Steinsrud mellom Tangen og Stange skal dreneringen på banen forbedres.  

Revisjonsvogn: Arbeidsmaskin som brukes for å kontrollere anlegget for togenes kjørestrøm. Her er revisjonsvogna på Kongsvinger stasjon. (Foto: Cathrine Riis).Inne på Hamar stasjon blir det gjort omfattende vedlikeholdsarbeider i helgen, blant annet skal massene under spor 2 skiftes ut for å gi bedre stabilitet og økt kjørekomfort. Vi gjør spesielt oppmerksom på at togene på Rørosbanen kjører, selv om Jernbaneverket jobber inne på stasjonen.

Etterarbeid etter påskesmell
- Mellom Jessnes og Brumunddal skal mannskap fordelt på to revisjonsvogner kontrollere anlegget for kjørestrømmen, fortsetter Urdahl. - I tillegg skal banen forberedes for senere ballastrensing. Nord for Brumunddal fortsetter sikringen av et rasfarlig parti ved Fangberget ved å utvide skjæringen ved sporet. Også strekningen Rudshøgda-Moelv forberedes for ballastrensing.

Ved Bergseng ble den 107 meter lange Skogstunnelen sprengt bort og 40 000 kubikk masse fjernet i påsken. Her gjør Jernbaneverket nå enkelte etterarbeider etter storjobben.