Brannsikring i Oslotunnelen

Brannsikkerheten blir stadig bedre i Oslotunnelen. Fortsatt skal flere tiltak gjennomføres. Det aller viktigste er forebyggende tiltak for å hindre at brann oppstår.

Nationaltheatret stasjon. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>Gjennom oppgraderingsarbeidene av jernbanen gjennom Oslo de siste årene har også brannsikkerheten i tunnelen og på Nationaltheatret stasjon blitt vesentlig bedre.  Montering av takstrømskinne og legging av helt nye kabler gjennom tunnelen er viktige bidrag til å forebygge branntilløp. Det er også gjennomført flere brannverntiltak på Nationaltheatret stasjon og togselskapene gjør sin del av jobben gjennom brannhemmende materialer på togene. - I løpet av 2013 planlegges det å legge en helt ny brannvannledning gjennom tunnelen til erstatning for den gamle, sier fungerende banedirektør Karstein Søreide i Jernbaneverket. - Som et midlertidig tiltak blir det utplassert tankvogner med vann på Oslo S og i Lodalen er det også er plassert et beredskapstog. I tillegg arbeider Jernbaneverket med andre permanente tiltak som skal forbedre braannsikkerheten i tunnelen.

Samarbeid
I samarbeid med Oslo og Nedre Romerike Brannvesen skal det nå etableres en egen styrings- og arbeidsgruppe for å se på brannsikkerheten. Dette samarbeidet inkluderer også analyser, dialog om tiltak, branntilsyn og øvelser.  - Nylig ble det gjennomført en øvelse i Oslotunnelen og erfaringene derfra brukes nå til å se på tiltak som kan styrke brannsikkerheten ytterligere, sier Søreide.

Oslotunnelen er fra 1980 og tilfredstilte alle krav ved åpningen. Senere er kravene til brannsikkerhet i tunneler skjerpet.