Bedre drenering hovedaktivitet på Dovrebanen i år

En stor del av årets innsats på vedlikehold og fornyelse av Dovrebanen rettes inn mot å bedre banens drenering. Fortsatt gjenstår mye arbeid for å gjøre banen mer driftsstabil.

Fra arbeidene med å lage større linjegrøft og bedre drenering på Dovrebanen rett sør for Hamar i fjor. <strong> Foto: Nj¨ål Svingheim </strong>

I 2011 oppsto det ved flere anledninger flom og ras som stengte Dovrebanen. Den direkte årsaken var de uvanlig store nedbørsmengdene, men det er også klart at banens dreneringssystemer må bedres betraktelig for å sikre en mer stabil drift også ved såkalt ekstremvær. - Det gjenstår ennå mye arbeid med å legge inn større stikkrenner, lage dypere linjegrøfter og sikre sideterrenget langs banen, sier banesjef Tormod Urdahl som har ansvar for Dovrebanen fra Eidsvoll til Dombås.

50 millioner til drenering

- Vi skal bruke 50 millioner kroner til fornyelse av dreneringsanleggene i år, forteller banesjef Urdahl. Vi har holdt på med dette i flere år nå og har et langsiktig program som gradvis gir oss bedre kontroll på vannet. – For å få en god og stabil bane å kjøre på og en enklere bane å vedlikeholde er det avgjørende at vi får vannet vekk, sier han. På strekningen fra Tangen og nordover til Hamar ble det gjennomført flere slike tiltak i fjor og det samme var tilfellet på strekninger nord for Hamar og delstrekninger i Gudbrandsdalen. Et omfattende prosjekt med bedre drenering i det bratte sideterrenget mellom Dovre og Dombås nærmer seg sluttførelse. – Dette er definert som sikringstiltak og innebærer nye og forsterkede stikkrenner på strekningen, forteller Urdahl.

Forbereder ballastrens

Mellom Brumunddal og Moelv skal arbeidet med å forberede banen for ballastrensing videreføres. –Dette er en omfattende jobb og innebærer også viktige dreneringstiltak. –Når vi gjennomfører forberedende ballastrens betyr det i praksis at vi går over hele baneanlegget. Vi rensker linjegrøfter, vi etablerer kabelføringer og legger nye kabler og klargjør hele profilet som berøres av ballastrenseverket, sier Urdahl. Til forberedende ballastrens skal vi i år bruke 30 millioner kroner og til å kjøre selve renseverket 12 millioner. – Ballastrenseverket graver ut pukken under svillene i 30 centimeters dybde og sorterer vekk alle finstoffer og gammel pukk som ikke lenger gjør jobben. Deretter tilføres nytt pukklag og sporet blir stabilt og nyjustert. Når både de forberedende arbeidene og selve renseverkkjøringen er gjennomført, blir sporet like godt som nytt igjen, sier banesjefen.

Et annet område det satses på også på Dovrebanen i år er fornyelse av bruer. Det skal renoveres og fornyes bruer for 20 millioner.

En tunnel mindre

Mellom Bergseng og Lillehammer skal den 107 meter lange Skogstunnelen fjernes. – Taket er er så dårlig i denne tunnelen at vi rett og slett skal sprengde det vekk, forteller Urdahl. I løpet av påsken vil vi fjerne hele tunnelen slik at det blir skjæring i stedet. Det er planlagt totalbrudd (stengt bane) i en uke på Dovrebanen i påsken for å gjennomføre blant annet denne jobben.

Andre større tiltak som skjer på Dovrebanen i år er dobbeltsporutbyggingen langs Mjøsa fra Minnesund til Kleverud. Anlegget på den 17 kilometer lange parsellen kom i gang for fullt i januar og vil stå ferdig i 2015. På Moelv stasjon skal det bygges ny sideplattform og anlegges undergang under sporene for å bedre forholdene for trafikantene.

Renset stikkrenne langs Dovrebanen sør for Stange i 2011.<strong>Foto: Njål Svingheim</strong>