Buss erstatter tog på Vestfoldbanen 27.- 29. april

Helgen 27.-29. april kjøres det buss for tog på Vestfoldbanen. Årsaken er anleggs- og vedlikeholdsarbeider en rekke steder på banestrekningen.

39-timers jobb på Vestfoldbanen
Fra fredag 27. april kl. 21:50 til søndag 29. april kl. 13:20, stenges Vestfoldbanen for ordinær togtrafikk mellom Drammen og Larvik/Skien. Da vil det pågå arbeider en rekke steder på strekningen og togene erstattes med busser. 
 

Det skal jobbes med skinnegangen flere steder langs Vestfoldbanen i helgen. (Foto: Freddy Samson Fagerheim)

I 2011 totalfornyet Jernbaneverket hele strekningen mellom Drammen og Kobbervikdalen. Tidligere var strekningen nedslitt, men nå er alle komponenter byttet ut. Til helga foregår de aller siste etterarbeidene.

- Vi skal pakke sporet mellom Drammen og Kobbervik, sier banesjef Bjørn Ståle Varnes. Dette gjør sporet mer stabilt ved at pukken pakkes tettere rundt skinnegangen. Dessverre gir dette en del støy for omgivelsene. I tillegg gjør vi arbeider på anlegget for togenes kjørestrøm.

På Sande stasjon ferdigstiller Jernbaneverket oppussingen av gangbrua over stasjonen.

- Denne helgen kommer det nye taket over brua på plass, sier Varnes, og med det er renoveringen ferdig. Også stillasene rundt brua blir tatt ned i helga.

Ellers på strekningen blir det svillebytter i sporveksler og i planovergang på Holmestrand stasjon, samt rutinemessig kontroller av signalanlegget mellom Tønsberg og Sem. Mellom Stokke og Lauve skal det foregå mindre vedlikeholdsarbeider på anlegget for togenes kjørestrøm. På samme strekning rydder Jernbaneverket vegetasjon for å bedre siktforhold, samt for å hindre at trær kan falle over linja.

Nytt spor på Holm
Iforbindelse med at det bygges nytt dobbeltspor fra Holm til Nykirke, utføres det nå arbeider på sporet ved Holm i Sande kommune. Ca. 750 meter av sporet på Holm skal legges om som en forberedelse for dobbeltsporet som kommer i 2015/2016.

Dette er en midlertidig omlegging som utføres nå, slik at deler av det gamle sporet kan fjernes.

Tønsberg

På det nye sporet mellom Barkåker og Tønsberg skal sporet suppleres med pukk, før det skal pakkes og etterjusteres. I tillegg skal kontaktledningen på strekningen etter justeres. Dette er arbeider som ikke kunne utføres før det ble satt trafikk på sporet 7. november 2011.

Ved Kjellelia i Tønsberg fortsetter gjerding og grunnarbeider inntil sporet. I tillegg skal deler av sporet byttes og legges på nytt pga. en dårlig skjøt mellom gammelt og nytt spor.

Trafikkavvikling
Les mer om trafikkavviklingen til NSB her:www.nsb.no
Lillehammer-Larvik/Skien: Vi kjører tog fra Lillehammer til Drammen, buss fra Drammen til Larvik/Skien.
Skien/Larvik-Lillehammer: Vi kjører buss fra Skien/Larvik til Drammen, tog fra Drammen til Lillehammer.

Tog i retning Oslo S og Lillehammer kjører i rute fra Drammen og bussene fortsetter i retning Oslo S for avstigning.

For å få full oppdatering om hvilke tog som rammes og hvor det blir buss for tog, se www.nsb.no eller kontakt NSBs kundesenter på telefon 815 00 888.

Jernbaneverket understreker at det fortsatt går enkelte arbeidstog mens persontogene er innstilt. Det er derfor forbundet med fare å bevege seg i og ved sporene i anleggsperioden.

Jernbaneverket beklager ulempene som følge av stengingene. Arbeidene gjøres for å fornye og forbedre jernbanenettets infrastruktur, slik at kjørekomfort og punktlighet bedres.