Arbeider på to banestrekninger de kommende helgene

Helgene 13.-14. oktober og 20.-22. oktober skal Jernbaneverket utføre anleggs- og vedlikeholdsarbeider en rekke steder på Hovedbanen og Kongsvingerbanen.

Begge helgene er Hovedbanen mellom Oslo S og Lillestrøm samt Kongsvingerbanen stengt fra lørdag morgen klokka 06.30 til søndag ettermiddag klokka 18.00. På Gardermobanen går trafikken som planlagt.

Mens banen er stengt erstattes togene med buss. Les om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.

Hovedbanen
Ved Bryn skal Jernbaneverkets produksjonsavdeling gjøre signalarbeider, og Statens vegvesen skal jobbe på brua som går over jernbanen. Også ved Grorud og Strømmen blir det kontroller og arbeid på signalanlegget, og på Lillestrøm skal en sporveksel byttes ut. I området ved Alnabru skal Hafslund legge inn en ny kabel under Hovedbanen.

På Hanaborg holdeplass på Hovedbanen bygger Jernbaneverkt ny og lengre plattform. (Foto: Kenneth Wong, Jernbaneverket)Jernbaneverket bygger ny og lengre plattform på Hanaborg på Hovedbanen. I helga fortsetter arbeidene med det kommunale vann- og avløpsanlegget og med plattformen og det tekniske huset.

Kongsvingerbanen
Kongsvingerbanen har god kvalitet, men Jernbaneverket fortsetter arbeidet med vedlikehold og fornyelse for å holde driftssikkerheten oppe. - I disse to helgene hever vi standarden på plattformene ved Sørumsand og Rånåsfoss, sier fornyelsesleder Tormod Bergerud i Jernbaneverket.  

Plattformen på Sørumsand blir utbedret helga 13.-14.oktober, mens Rånåsfoss står for tur uka etter. - Begge steder bytter vi elementer i plattformene og asfalterer på nytt, forteller Bergerud. - På Sørumsand vil vi etter utbedringen få samme høyde på hele plattformens lengde. Arbeidet vil gi bedre tilgjengelighet på plattformen.

 Elementene byttes i helgene, mens asfalteringen skjer uka etter. Det kan derfor være noe redusert fremkommelighet på dagtid mens asfalteringen pågår. I tillegg blir det disse helgene gjort mindre plattformarbeider på Blaker og Skarnes.

Helga 13.-14. oktober kontrollerer Jernbaneverkets produksjonsavdeling også kontaktledningen på Kongsvingerbanen. Mellom Sørumsand og Blaker skal det også foregå arbeider på stikkrenner og drenering, samt at det blir vedlikehold på kabler og kabelkanaler ved Roven, Haga, Seterstøa og Skotterud. Helga 21.-21. oktober jobber Jernbaneverket også med dreneringen, og fortsetter videre på strekningen mellom Blaker og Rånåsfoss.

På Lillestrøm skal det jobbes med forlengelse av spor 13 fra Lillestrøm til Fetsund. – Lørdag morgen skal vi heise inn ei ni meter lang ny jernbanebru, forteller byggeleder Ingar Melby. – Brua skal heises på plass med mobilkraner, noe som er en relativt enkel operasjon, men det medfører at vi må stenge jernbaneundergangen i Nesgata på lørdag.  Neste sommer skal vi heise inn ei jernbanebru til samme sted. I tillegg til dette skal vi blant annet etablere nye fundamenter for kontaktledningsanlegget og grave kabelkryssinger