Anbefaler å opprettholde fire av stasjonene

– Vi har gått grundig gjennom høringssvarene og anbefaler å opprettholde noen av stasjonene vi ønsket å legge ned, sier prosjektleder Øyvind Rørslett. Dette er stasjoner det ikke er store konsekvenser for rutetabeller eller budsjetter å opprettholde.