Vestfoldbanen åpner etter ras

Torsdag kl 12 åpner Vestfoldbanen forbi Holmestrand. Banen har vært stengt av sikkerhetshensyn mellom Holmestrand og Drammen etter et stort ras natt til tirsdag.

Togtrafikken ventes å gå som normalt etter åpningen.  Etter en ny vurdering torsdag formiddag erklærte geologer området som sikret, og jernbanen kan derfor åpne. Statens vegvesen melder at veien som ligger nærmere rasstedet foreløpig holdes stengt. Jernbaneverket beklager ulempene for togpassasjerene mens rassikringen har pågått.

Selve jernbanelinjen ble ikke skadet av raset, men togtrafikken ble stanset mens arbeidet pågikk med å sikre fjellet og fjerne rasmasser. Raset gikk ved midnatt tirsdag, og store steinblokker raste utover veien og i lia over jernbanelinjen.

Statens vegvesen og Jernbaneverket leide inn Mesta for å sikre fjellet og fjerne masser, og dette arbeidet kom i gang tirsdag. Onsdag ble et nytt parti med rasfarlig fjell sprengt bort, og rydde- og sikringsarbeidet fortsatte utover kvelden og natten.

NSB fraktet togpassasjerene med buss mellom Holmestrand og Drammen mens sikringsarbeidet foregikk.

Store steinblokker raste ut ved Holmestrand. Foto: Jorun Sætre/ Statens vegvesen.