Vestfoldbanen: Normal trafikk onsdag ettermiddag

(Oppdatert 15/6 kl 17.00) Vestfoldbanen ble onsdag ettermiddag åpnet for normal trafikk igjen etter signalproblemene som stengte banestrekningen Drammen - Holmestrand. Det har vært store utfordringer på strekningen i vel en uke og feilene har vist seg svært vanskelige å få lokalisert.

Gamle og nye master i Kobbervikdalen. Foro: Njål Svingheim. 
 Trafikken går altså som normalt igjen på strekningen onsdag ettermiddag og kveld. - natt til torsdag skal vi gjøre ytterligere tiltak for å forbedre jording langs banen da returstrøm har ført til at signalanlegget feiler, forteller banesjef Bjørn Ståle Varnes.

Oppgraderingen av Vestfoldbanen mellom Drammen og Kobbervik har den siste uka gitt store utfordringer for både signal og KL-faget. Der nytt anlegg møter et gammelt anlegg har det oppstått uforutsette problemer. Jernbaneverket har nå koplet ekstern ekspertise inn i feilsøkingen. 

Det har vært saktekjøringer og tidivs stengt bane mellom Drammen og Holmestrand i flere dager. 

 – Vi har hatt store ressurser inne på dette i flere dager, men feilen har vist seg svært vanskelig å lokalisere, forteller banesjef Bjørn Ståle Varnes. Derfor har vi nå også fått ekstern ekspertise som hjelper oss med fagområdet returstrøm og dens påvirkning på signalanlegget.

Jernbaneverket beklager problemene dette fåhar medført for trafikkavviklingen på Vestfoldbanen.

 Målet er på kort sikt å få tilstrekkelig robust anlegg fram til hele strekningen er fornyet med nye sporfelter i slutten av september. (Se egen sak).

- Den gamle banen gjennom Kobbervikdalen har uvanlig lange sporfelter, noe som nå har gitt oss utfordringer ved opprustingen av strekningen, sier Varnes. 

Sporfeltene gir indikasjoner på hvor togene befinner seg og er viktige elementer i signalanlegget. I tillegg sliter vi med å få skikkelig kontroll på returstrøm og jording i anleggsperioden.