Trafikkstansen: Feilen knyttet til strømforsyningen

Den omfattende og langvarige trafikkstansen på Oslo S 30.mars skyldtes feil som oppsto i strømforsyningen til signalanlegget. Feilen viste seg svært vanskelig å lokalisere. - Strømforsyningsanlegget skal skiftes ut til sommeren som del av oppgraderingen av jernbanen i Oslo, men nå må vi også sette inn akutt-tiltak fram til full utskifting skjer, sier assisterende banedirektør Karstein Søreide.

<strong> Foto: Njål Svingheim </strong>Jernbaneverket vil nå sette i verk akutte tiltak for å sikre at strømforsyningen til signalanleggene i Oslo fungerer fram til full utskifting av anlegget til sommeren. Feilen som oppsto 30.mars var så vanskelig å lokalisere at vi knapt har opplevd maken, sier assisterende banedirektør, Karstein Søreide. Hele fjernstyringsanlegget falt ut og feilsøkingen viste seg svært tidkrevende. – Da vi omsider fant den utløsende årsaken til feilen og skulle teste anlegget før trafikken skulle settes i gang ved 15-tiden, avdekket vi flere feil. Vi måtte da gjennomføre utskifting av en rekke komponenter og resultatet var at trafikken ikke kunne gjenopptas før klokken 18.30, sier Søreide. 

Akutte tiltak

Like etter klokka 20 oppsto det en ny feil, men denne viste seg enklere å finne. -Nå må vi sette inn akutte tiltak for sikre at anlegget fungerer fram til sommeren, sier Karstein Søreide. Det er klart at situasjonen er bekymringsfull og nå gjør vi alt vi kan for å holde det gamle strømforsyningsanlegget i stabil drift inntil det skal skiftes ut.
Kommende sommer skal jernbanen gjennom Oslo stenges i seks uker fra 26.juni, og blant de store tiltakene som da skal gjennomføres, er utskifting av strømforsyningen til signalanlegget.