Toga på Bergensbanen stoppar ikkje på Hallingskeid før etter uke 32.

På grunn av brannen ved Hallingskeid stasjon i midten av juni kjem det ikkje til å stoppe tog ved stasjonen før tidlegast etter uke 32. I første omgang er det dei såkalla sykkeltoga som vil stoppe ved Hallingskeid stasjon.

Det er toga med tognumra 1828, 1829, 609 og 610 som kkjem til å stoppe ved Hallingskeid etter uke 32. Reisande til Hallingskeid må då teke plass i vogna nærmest sykkelvogna.

Dagtoga på Bergensbanen, med numra 602 og 601, stopper først ved stasjonen når den er bygget opp att.