Stengte baner åpnet igjen

Som siste strekning ble Rørosbanen Røros - Støren åpnet for trafikk igjen mandag kveld etter ekstremnedbørens herjinger mandag og tirsdag forrige uke.

Meråkerbanen ble åpnet for trafikk fredag kl. 12 og Dovrebanen mellom Tangen og Eidsvoll ble åpnet lørdag kl. 12. Rørosbanen mellom Støren og Røros hadde fått så store skader at den først kunne åpnes igjen mandag kveld 22/8. 

Dovrebanen ble stengt mellom Tangen og Eidsvoll mandag 15. august kl. 16.30. Lørdag kan den åpnes igjen etter omfattende utbedringsarbeider, særlig ved Espa der en større fylling ble vasket ut.


Rørosbanen
Rørosbanen ble stengt natt til tirsdag 16. august. På morgenkvisten gikk elva Gaula langt over sine bredder og vasket ut underbygningen på flere steder over et lengre parti mellom Haltdalen og Singsås. Det er anslått behov for 700 kubikkmeter sprengtstein og nærmere 800 kubikkmeter pukk for å erstatte det elva tok med seg.


Meråkerbanen
Meråkerbanen ble stengt tirsdag 16. august kl. 07.30 da restene av den tropiske syklonen nådde Nord-Trøndelag. Den mest tidkrevende skaden å reparere var forårsaket av et ras. På alle banene vil det være hastighetsbegrensninger en tid framover forbi de stedene som nå er utbedret. Forøvrig er alle innskjerpelser av beredskap som følge av stor nedbør opphevet over hele landet.

Ved Krokkurven på Rørosbanen er skinnestrengen skolt opp og alt klart til å ta imot pukk til erstatning for den Gaula tok med seg. Foto: Stein Ingulf Ranøien