Ras ved Holmestrand

Natt til tirsdag 19. juli gikk det et ras ved Holmestrand. Av sikkerhetshensyn er togtrafikken stanset forbi stedet, og NSB frakter togpassasjerene med buss mellom Holmestrand og Drammen.

Selve jernbanelinjen er ikke skadet av raset, men togtrafikken kan ikke settes igang før rasmassene er fjernet og fjellet er sikret. Onsdag formiddag ble rasfarlig fjell sprengt bort, og rydde- og sikringsarbeidet fortsetter utover kvelden og natten. Torsdag morgen skal geologer gjøre en ny vurdering av området. Jernbaneverket åpner ikke banen forbi rasstedet før området er erklært sikkert.

Det ligger fortsatt svært store steinblokker i lia over jernbanen og på veien - se bildet under. Statens vegvesen og Jernbaneverket har leid inn Mesta for å sikre fjellet og fjerne masser. For mer informasjon om buss for tog og trafikkavviklingen på strekningen, se www.nsb.no   Jernbaneverket beklager ulempene som følge av stengningen.  

 Rasfarlig fjell må fjernes før jernbanen kan åpne igjen. Foto: Jorun Sætre/ Statens vegvesen.