Lillehammer stasjon moderniseres

Skysstasjonen på Lillehammer skal gjennom en omfattende modernisering og oppgradering. Like etter påske starter arbeidene for fullt på det som mot slutten av året skal framstå som et av landets mest moderne kollektivknutepunkter.

Illustrasjon: RAM arkitektur    
 
Lillehammer skysstasjon omfatter både jernbane- og busstasjon som ligger rett ved siden av hverandre. I tillegg til oppgradering innvendig omfatter arbeidene alle utendørsarealene som oppstillingsplasser for buss og taxi, parkeringsplasser for biler og sykler, gangarealer, jernbanepark og et miljøtorg.

Skysstasjonen vil få universell utforming med tilgjengelighet for alle, det blir informasjonssystemer med sanntidsinformasjon for tog og buss, trådløs internettdekning og skjermer for eksponering næringsliv og reiseliv. Stasjonen skal inneholde publikumsaraler, venterom, cafe, kiosk og Lillehammer Vandrerhjem, for uten turistinformasjon.

Lillehammer skysstasjon har daglig ca 6.500 resiende fordelt på ca 4.500 med lokale bussruter og ca 2000 med tog.

Flere faser

Byggeprosessen er delt opp flere faser. Ulike deler av stasjonen vil tidvis være stengt og det vil tidvis være nytt bevegelsesmønster på stasjonen. I perioden fra 27.april til 1.mai er heisene stengt og det må beregnes god tid, da undergangen under sporene også er stengt. Adkomsten må da skje via undergangen sør for stasjonen og undergangen fra langtidsparkeringen på vestsiden av sporene. I denne perioden (27/4 – 1/5) kan billetter kjøpes på toget uten pristillegg. Fra 2.mai vil vil adkomsten til sporene 2 og 3 igjen være direkte fra stasjonen. De ordinære toalettene vil være stengt i ombyggingsperioden.

1.juli skal NSBs kundesenter og kiosken med billettsalg stå ferdig, 1 september skal inngangshall, publikumsarealer og uteområder være ferdig og 16.desember skal hele anlegget åpnes.

Vel 70 millioner

Til sammen skal de ulike aktørene som samarbeider om prosjektet investere 70 – 75 millioner kroner i den modernisert Lillehammer skysstasjon. Bak prosjektet står Rom Eiendom, Jernbaneverket, NSB, Statens vegvesen, Lillehammer Turist AS, Lillehammer kommune og Oppland Fylkeskommune. Bygningsmassen på stasjonen eies av NSBs eiendomsselskap, Rom Eiendom.

Lillehammer st skal få en kraftig modernisering. (Foto: Njål Svingheim)