Hallingskeid: Togene stopper igjen tidligst i uke 33

Entreprenører er på plass på Hallingskeid stasjon mandag 8. august. Da starter gjenoppbyggingen etter brannen i midten av juni, og Jernbaneverket venter at tog kan stoppe på stasjonen uken etter.

Togtrafikken forbi brannstedet kom i gang 23. juni, og det ble gjennomført et omfattende oppryddingsarbeid på linjen. Sikkerheten for passasjerene kommer alltid først, og for at togene skal kunne stoppe for av - og påstigning måtte mer arbeid gjennomføres på stasjonen.  I første omgang er det spor og plattformer som skal bygges opp på nytt.


- Entreprenørmarkedet er travelt, forklarer Bjørn Skauge, fungerende banesjef for Bergensbanen. Vi gjorde grundige forespørsler i markedet, men det var ikke mulig å få tak i en entreprenør som kunne utføre jobben før i uke 32. Derfor har Hallingskeid dessverre måttet vente. Jernbaneverket beklager ulempene dette har medført for de reisende til Hallingskeid.

Snøoverbygget like ved stasjonen brant også ned.
- Å bygge nytt snøoverbygg er en atskillig større jobb enn plattformene, kommenterer Skauge. - Vi har derfor brukt tiden etter brannen til prosjektere og utarbeide tilbudsgrunnlag for snøoverbygget, og vi legger denne jobben ut på anbud etter ferien.

Det er togene med nummer 1828, 1829, 609 og 610 som kommer til å stoppe ved Hallingskeid fra uke 33. Se www.nsb.no Slik så det ut på Hallingskeid under oppryddingsarbeidet i juni. Foto: Bjørn Skauge/ Jernbaneverket.for rutetabeller og trafikkinformasjon.