Forsinkelsestimene halvert på Østlandet

Antall forsinkelsestimer i togtrafikken er i perioden fra 15. desember til 15. januar halvert sammenlignet med tilsvarende periode forrige vinter. Jernbaneverket mener tiltakene for å styrke vinterberedskapen virker etter hensikten.

 

-Vi har hatt færre feil og har stått bedre rustet mot vinteren, med bedre maskiner for rydding av snø og flere folk til å drive forebyggende arbeid, sier banesjef i Stor-Oslo Beate Isetorp. I tillegg begynner vi også å se resultatene av det omfattende fornyelsesarbeidet som skal gi en mer robust jernbane, sier hun.

Banesjef Stor-Oslo, Beate Isetorp, minner om at det fortsatt gjenstår mye innsats før hele Oslotunnelen er ferdig fornyet og at det fortsatt gjenstår mye av vinteren. – det er viktig at vi i Jernbaneverket fortsatt holder trykket oppe. Men vi har i år satt en ny standard for hvordan vinterutfordringer i Oslo-området skal håndteres, sier Beate Isetorp. 

I Intercity-området rundt Oslo er antall forsinkelsestimer redusert fra 1.051 til 432 i perioden 15.desember til 15.januar, sammenliknet med samme periode sist vinter. Forsinkelser på grunn av feil på skinner, strøm, signal eller sikringsanlegg er redusert med 59 prosent, og forsinkelser som skyldes feil på tog eller andre forhold knyttet til NSB og andre togselskaper er redusert med 38 prosent.  

Se grafikk per banestrekning i pdf. 

Les mer om saken i Jernbanemagasinet nr 1-2011.

Vintertiltakene fungerer etter hensikten.<strong> Foto: Beate Isetorp </strong>