Dovrebanen stengt grunnet flom

Dovrebanen er stengt mellom Lillehammer og Dombås på grunn av flommen i Gudbrandsdalen. Skadene på strekningen er omfattende, og det er ennå ikke mulig å si når banen kan gjenåpnes.

Les på NSBs nettsider om hvordan trafikken avvikles mens banen er stengt.

Fra strekningen Harpefoss-Sjoa. (Foto: Jernbaneverket)Det er registrert et tyvetalls partier med større eller mindre skader, som krever ulike grader av tiltak. Oppståtte skader er bl.a. mindre ras, utglidninger, utvasking av fyllinger og skader og mulige brudd på kabler. Kontaktledningsanlegget er også stedvis berørt med master ute av stilling.

- Vi har nå god oversikt over behovet for tiltak. Jernbaneverket har mobilisert eksterne entreprenører og interne ressurser, og utbedringer er igangsatt der det har vært mulig å komme til, opplyser banesjef Tormod Urdahl i Jernbaneverket. 

- Der de anleggsmessige tiltakene har kommet tilstrekkelig langt, starter vi mandag med påfylling av pukk og sporjustering. Imidlertid er det fortsatt flere punkter, i første rekke på strekningen Fåvang-Kvam, hvor vannstanden må ned for kontroll av fyllinger.

- Når vannet synker kan dette gi ustabilitet både i spor og master, og ras i vannmettede masser både i fyllinger og sideterreng. Dermed kan det bli avdekket nye utbedringsbehov. Med andre ord er usikkerheten fortsatt for stor til at det er mulig å gi en prognose for åpning av banen, sier Urdahl..  

NB! Rørosbanen gjennom Østerdalen er åpen for ordinær trafikk, og det kjøres i tillegg ekstra godstog og enkelte ekstra persontog på strekningen.