Buss erstatter tog på Røros- og Drammenbanen i helga

Helga 6-9. mai erstattes togene med buss både på Rørosbanen og Drammenbanen. Årsaken til dette er anleggs- og vedlikeholdsarbeider. Blant annet gjøres viktige arbeider i samband med bygging av to nye spor mellom Lysaker og Sandvika.

Rørosbanen er stengt på strekningen Hamar-Røros-Støren hele lørdag 7. mai og søndag 8. mai. Togene går igjen som vanlig fra og med mandag morgen.

Alle NSB Regiontog mellom Hamar og Røros erstattes med buss eller taxi på hele strekningen. 

Alle lokaltog mellom Røros og Trondheim erstattes med buss eller taxi på strekningen mellom Røros og Støren.

Se NSBs nettsider for mer detaljert informasjon.

Mens banen er stengt skal det gjøres ulike fornyelses- og vedlikeholdsarbeider en rekke steder på strekningen. Blant annet skal det jobbes på Elverum, Rena og Atna stasjoner, og tre bruer/underganger skal skiftes ut mellom Tynset og Tolga.

 

Fra fredag 6. mai klokken 19.30 fram til mandag morgen den 9. mai klokken 04.00 er Drammenbanen stengt mellom Skøyen og Asker.  Fra lørdag ca. klokken 13 til søndag ca. klokken 13 er i tillegg strekningen mellom Asker og Drammen, inklusive Drammen stasjon, stengt.

Mens banen er stengt skal det gjøres forberedelser til å ta i bruk de to nye sporene som snart står ferdige mellom Lysaker og Sandvika. Det er arbeid med kontaktledningen og andre jernbanetekniske anlegg i koblingspunktene mellom gamle og nye spor som gjøres denne helga.

Utvidelsen fra to til fire spor mellom Lysaker og Sandvika vil gi kraftig forbedret punktlighet, plass til flere tog og kortere reisetid. Strekningen tas i bruk for godstog mandag 8. august, og én uke senere følger persontogene etter.

Det gjøres også ulike vedlikeholdsarbeider i Lieråsen tunnel og på Drammen stasjon i løpet av helga. Blant mye annet skal en sporveksel byttes på stasjonen.


Trafikkavvikling mens banen er stengt:

Flytog:
Passasjerer fra Drammen, Asker, Sandvika og Lysaker vil finne en buss på stasjonen til ordinær avgangstid. Omstigning fra buss til flytog skjer på Skøyen stasjon. Det anbefales å beregne ekstra tid, minst 20 minutter, på reisen til flyplassen i perioden.

De fem første avgangene om morgenen mandag 9. mai erstattes også med buss. Flytogene kjøres som normalt f.o.m. avgangen fra Drammen klokka 05.46.

Se Flytogets nettsider for mer informasjon.

NSB Regiontog:

Sørlandsbanen:
Togene til og fra Kristiansand/Stavanger erstattes med buss på strekningen mellom Oslo S og Drammen.

Fra lørdag klokken 13 til søndag klokken 13 erstattes togene av buss mellom Oslo S og Kongsberg.

Bergensbanen:
Togene til og fra Bergen kjøres via Roa mellom Hønefoss og Oslo S. Kunder fra strekningen Asker-Vikersund bruker buss/ekstratog til/fra Hønefoss. Kunder fra Lysaker bruker andre tog til/fra Oslo S.  
 
Vestfoldbanen:
Togene til og fra Larvik/Skien erstattes med buss på strekningen mellom Oslo S og Drammen.  

Fra lørdag klokken 13 til søndag klokken 13 erstattes togene av buss mellom Oslo S og Holmestrand.

Regiontogene til Hamar/Lillehammer har endrede avgangstider fra Oslo S til 59 min. over hel time (22 min. senere enn ordinært) i hele perioden.NSB Lokaltog:

Lokaltog Eidsvoll-Kongsberg:
Alle tog erstattes med buss på strekningen mellom Skøyen og Drammen. Togene går som vanlig på strekningen Eidsvoll-Skøyen og Drammen-Kongsberg.

Fra lørdag klokken 13 til søndag klokken 13 erstattes togene av buss mellom Skøyen og Gulskogen.

Lokaltog Moss-Spikkestad:
Alle tog erstattes med buss på strekningen mellom Skøyen og Spikkestad. Togene går som vanlig på strekningen mellom Moss og Skøyen.
 
Lokaltog Lillestrøm-Asker:
Alle tog erstattes med buss på strekningen mellom Skøyen og Asker. Togene går som vanlig på strekningen mellom Lillestrøm og Skøyen.

Lokaltog Dal-Drammen:
Alle tog erstattes med buss på strekningen mellom Skøyen og Drammen. Togene går som vanlig på strekningen mellom Dal og Skøyen.

Lokaltog Mysen-Skøyen og Årnes/Kongsvinger-Skøyen:
Togene er innstilt mellom Oslo S og Skøyen, og reisende henvises til andre tog på strekningen. Togene går som vanlig mellom Oslo S og Mysen, samt mellom Oslo S og Årnes/Kongsvinger.

NB! Lokaltogene kjøres stort sett etter ordinære ruter og venter ikke på buss for tog, som i mange tilfeller bruker lengre tid enn togene ville gjort på de innstilte strekningene. Kunder som er fraktet med buss henvises til andre/senere tog. Det anbefales derfor å beregne ekstra tid til reisen i perioden.
 
Nationaltheatret stasjon:
Kunder med gyldige billetter hos NSB kan bruke T-bane på strekningen mellom Nationaltheatret og Jernbanetorget/Oslo S i stengingsperioden.

Se NSBs nettsider for mer detaljert informasjon.


Jernbaneverket understreker at det fortsatt går enkelte arbeidstog på strekningene mens persontogene er innstilt. Det er derfor forbundet med fare å bevege seg i og ved sporene i anleggsperioden.

Jernbaneverket beklager ulempene som følge av stengingene.