Buss erstatter tog på Nordlands-, Meråker- og Vestfoldbanen i helgen

Helgen 4.-5. juni kjøres buss for tog på Nordlandsbanen, Meråkerbanen og Vestfoldbanen. Årsaken er anleggs- og vedlikeholdsarbeider en rekke steder på banestrekningene.

Her ved Kjelle i Tønsberg skal det bores og pigges tett inntil sporet mens togtrafikken er innstilt i helgen.Fra lørdag 4. juni kl. 0840 til søndag 5. juni kl. 2040, skal det gjøres forbedringer på Nordlands- og Meråkerbanen. Strekningene Heimdal - Storlien, Trondheim - Steinkjer, Trondheim - Bodø, Mosjøen - Bodø, og Bjerka - Mo i Rana stenges for togtrafikk og det blir kjørt buss for tog. For oppdatert rutetabell:Buss for tog Trondheim - Bodø.

I samme tidsrom skal det også utføres arbeider på strekningen Trondheim- Marienborg og det blir kjørt buss for tog mellom Trondheim og Heimdal. Det vil også bli arbeidet inne på selve Trondheim stasjon denne helgen. For oppdatert rutetabell: Buss for tog Trondheim - Heimdal.

Også for reisende med Nabotåget mellom Trondheim og Östersund blir det buss for tog på deler av strekningen.

På Vestfoldbanen erstattes togene med buss mellom Drammen og Stokke, fra lørdag 4. juni kl. 1140 til søndag 5. juni kl. 1250. Mens banen er stengt skal det utføres anleggsarbeider for nytt dobbeltspor Barkåker – Tønsberg. Dette er arbeider som kun kan utføres når det ikke er trafikk på sporet, og det er behov for en lengre sammenhengende togfri periode for å utføre dem.

Togene går i rute fra hhv. Drammen og Stokke. Se oppdatert rutetid på:Buss for tog Drammen - Stokke.

For å få full oppdatering om hvilke tog som rammes og hvor det blir buss for tog, se www.nsb.no eller kontakt NSBs kundesenter på telefon 815 00 888.

Jernbaneverket understreker at det fortsatt går enkelte arbeidstog mens persontogene er innstilt. Det er derfor forbundet med fare å bevege seg i og ved sporene i anleggsperioden.

Jernbaneverket beklager ulempene som følge av stengingene. Arbeidene gjøres for å fornye og forbedre jernbanenettets infrastruktur, slik at kjørekomfort og punktlighet bedres.