Buss erstatter tog på Dovrebanen i helga

Helga 28-29. mai erstattes togene med buss på Dovrebanen mellom Eidsvoll og Dombås. Årsaken til dette er omfattende anleggs- og vedlikeholdsarbeider en rekke steder på strekningen.

Strekningen mellom Eidsvoll og Dombås er stengt fra lørdag 28. mai klokka 06.00 fram til søndag 29. mai klokka 19.00.

NSB Regiontog mellom Skien og Lillehammer erstattes med busser på strekningen mellom Eidsvoll og Lillehammer. Togene i retning Oslo kjører i rute fra Eidsvoll, og bussene fra Lillehammer kjøres videre for avstigning på strekningen Eidsvoll-Oslo S.

På Raumabanen erstattes NSB Regiontog mellom Dombås og Åndalsnes med buss mellom Lesja og Dombås.

NSB Regiontog mellom Oslo S og Trondheim erstattes med busser på strekningen mellom Oslo S og Hjerkinn/Dombås/Ringebu. Les mer om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.
 

Mens banen er stengt skal det gjøres ulike fornyelses- og vedlikeholdsarbeider en rekke streder. Blant annet skal det bores fundament for nye kontaktledningsmaster mellom Hamar og Brumunddal, og det skal kobles inn nye signal- og telekabler mellom Dovre og Dombås.

Videre utføres bl.a. masseutskifting, skinnebytte, skogrydding, justering av spor- og kontaktledningsanlegg, samt tiltak for å forebygge ras og flom.

På strekningen mellom Minnesund og Kleverud utføres forberedende arbeider i samband med den planlagte utbyggingen av nytt dobbeltspor. Blant annet skal det legges inn en undergang under sporene på Strandlykkja, det blir massetransport og støpearbeider på Narviktangen, samt noe arbeid på Dorr bru ved Langset.


Jernbaneverket understreker at det fortsatt går enkelte arbeidstog mens persontogene er innstilt. Det er derfor forbundet med fare å bevege seg i og ved sporene i anleggsperioden.

Jernbaneverket beklager ulempene som følge av stengingene. Arbeidene gjøres for å fornye og forbedre jernbanenettets infrastruktur, slik at kjørekomfort og punktlighet bedres.