Buss erstatter tog på Østfold- og Dovrebanen i helga

Helga 13-14. august erstattes togene med buss på Dovrebanen mellom Eidsvoll og Hamar, samt på Østfoldbanen mellom Moss og Halden. Årsaken til dette er omfattende anleggs- og vedlikeholdsarbeider.

Strekningen mellom Eidsvoll og Hamar er stengt fra lørdag 13. august klokka 07.00 fram til søndag 14. august klokka 19.00.

NSB Regiontog mellom Oslo S og Trondheim erstattes med busser på strekningen mellom Oslo S og Hamar.

NSB Regiontog mellom Skien og Lillehammer erstattes med busser på strekningen mellom Eidsvoll og Hamar.

Les mer om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.

Mens banen er stengt skal det på strekningen mellom Minnesund og Kleverud utføres forberedende arbeider i samband med den planlagte utbyggingen av nytt dobbeltspor.

Blant annet skal det monteres ei bru over sporene ved Narviktangen, og det skal sprenges en skjæring mot sporet på Strandlykkja. Videre skal det bores fundamenter for kontaktledningsmaster på strekningen Strandlykkja-Narviktangen, og det skal gjøres diverse kabelarbeider.  Mellom Minnesund og Morskogen skal det også hogges trær i nærheten av sporet.

I tillegg blir det utført en del vedlikeholdsarbeider andre steder på strekningen.


Østfoldbanen på strekningen mellom Moss og Halden er stengt fra lørdag 13. august klokken 00.30 fram til klokken 00.30 natt til mandag 15. august.

NSB Regiontog mellom Oslo S og Halden erstattes med busser på strekningen mellom Moss og Halden. Les mer på NSBs nettsider om hvordan trafikken avvikles.

Mens banen er stengt skal det utføres omfattende vedlikeholdsarbeider på hele strekningen. Mellom Moss og Såstad forbereder Jernbaneverket vinteren ved at det legges inn mer varme i sporvekslene. Fra Såstad til Råde fornyes kontaktledningen (togenes kjørestrøm), og fra Råde til Onsøy foregår det signalarbeider. På strekningen Onsøy-Lisleby blir det kabelarbeider langs skinnegangen, mens det blir sporarbeider på Rolvsøy stasjon og det legges inn nye sporveksler inne på Sarpsborg stasjon.

 Jernbaneverket understreker at det fortsatt går enkelte arbeidstog mens persontogene er innstilt. Det er derfor forbundet med fare å bevege seg i og ved sporene i anleggsperioden.

Jernbaneverket beklager ulempene som følge av stengingen.