Bratsbergbanen stengt ved Notodden

På grunn av flom på Notodden er Bratsbergbanen stengt mellom Notodden og Nordagutu. Jernbaneverket arbeider med å få oversikt over skadeomfanget, men det er klart at utbedringen vil ta lang tid.

Store skader etter flommen på Notodden. Bildet er publisert etter tillatelse fra Telen. Foto: Jens Marius Hammer/ Telen.Ved Notodden stasjon er grunnen vasket bort under skinnegangen, og jernbaneanlegget har omfattende skader. Det er på det rene at gjenoppbyggingen av stasjonsområdet vil ta lang tid. Jernbaneverket har befart strekningen, og vi arbeider med å skaffe oss ytterligere oversikt.  

På Bratsbergbanen går det normalt tog på hverdager mandag til fredag. Nå er all togtrafikk er innstilt mellom Nordagutu og Notodden, og NSB setter opp alternativ transport. Strekningen Porsgrunn-Nordagutu trafikkeres som normalt. Se www.nsb.no for informasjon om trafikkavviklingen.

Bildet er publisert med tillatelse fra www.telen.no