Bergensbanen: Gjenåpnet ved Hallingskeid sent torsdag kveld

Arbeidene med gjenoppbygging av spor, kontaktledning og signalanlegg på Hallingskeid stasjon er fullført sent torsdag kveld. Første persontog over strekningen ble nattog 606 Bergen - Oslo.

 Klart for gjenåpning forbi Hallingskeid stasjon etter brannen for en uke siden. <strong> Foto: Bjørn Skauge </strong>
Etter storbrannen på Hallingskeid for en uke siden er Bergensbanen nå gjenåpnet. Alle installasjoner i østre del av stasjonen er bygget opp på nytt. Det er lagt 300 meter nytt spor, bygget 700 meter med ny kontaktledning og lagt nye kabler for signal og teleinstallasjoner. - Arbeidene har vist seg å bli meget omfattende, sier faglig leder signal på Bergensbanen, Bjørn Skauge. -Oppryddingsjobben som måtte utføres før man kunne legge nye kabler tok tid og vi har måttet bygge opp absolutt alt på nytt. Stasjonen har foreløpig bare ett spor åpent for trafikk. Inntil videre vil det ikke være mulig å reise med tog til og fra Hallingskeid, da det ikke er plattform til spor 2.

Nattogene natt til fredag 24/6 ble dermed de første persontogene som  passerte brannstedet. Banen ble erklært åpen for trafikk igjen forbi Hallingskeid klokken 22.16 torsdag kveld. Godstrafikken kom også raskt igang igjen når sporet nå er gjenåpnet. Mer enn halvparten av alt gods mellom Oslo og Bergen går normalt med Bergensbanen og det lange bruddet har derfor ført til store utfordringer også for gods-selskapene.

Senere må det legges inn ny sporveksel i østre ende av Hallingskeid stasjon for at den igjen skal kunne ta togkryssinger. De resterende vognene fra det utbrente togsettet vil bli fjernet fra Hallingskeid i løpet av de nærmeste ukene, men det vil ennå ta en tid før all opprydding etter brannen er fullført. Det må også planlegges og prosjekteres et nytt overbygg som vern mot snøen på det værharde stedet.

Det var torsdag 16.juni at det begynte å brenne i snøoverbygget i østre ende av Hallingskeid stasjon. Tog 62 på veg fra Bergen til Oslo ankom stedet i det brannen gjorde strekningen strømløs. Brannen spredte seg senere også til togsettet som ble totalskadd. Ingen mennesker kom til skade.

Det har vært arbeidet døgnet runt på Hallingskeid for å få gjenåpnet banen for trafikk snarest råd. <strong> Foto: Bjørn Skauge </strong>