Anlegg for avising av godstog åpnet

Denne uken ble det nye anlegget for påføring av avisingsvæske på godstog tatt i bruk på Alnabru godsterminal i Oslo. Anlegget er det største i Norden og skal minske problemene med ising på godsvognenes hjul, boggier og bremsesystem. Anlegget er bygget av Jernbaneverket og er åpent for alle godstogselskapene.

Her påføres for første gang av-isingsvæske på vognene fra Arctic Rail Express (ARE), før togsettet er klart for en ny tur nordover til Narvik lastet med containere og semihengere. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong> Med en fart av fire kilometer i timen siger vognene fra det nylig lossede ARE-toget fra Narvik gjennom avisingsanlegget. Den 1600 kilometer lange turen fra Narvik over høyfjell og gjennom vinterlige svenske og norske innlandsforhold har resultert i betydelige mengder med snø og is på det lange togsettet. For første gang påføres vognene nå avisingsvæske før returen nordover og problemene med is og fastfrysing av bremser skal bli mindre.

Færre feil, bedre punktlighet

- CargoNet har vært en pådriver for å få installert et slikt anlegg også for godstrafikken, sier Jernbaneverkets prosjektleder Jan Prang. Jernbaneverket har investert om lag sju millioner kroner i det nye anlegget som nå altså er åpent for alle godstogselskapene. Anlegget skal kunne betjene hele 4000 meter med godstog i døgnet, forteller Prang. Prosedyrene blir slik at avising skal skje i togenes såkalte ”vedlikeholdsvinduer” mellom lossing og lasting på terminalen. Værforholdene vil avgjøre hvor ofte togsettene må avises. I tørt og laldt vær varer en avisingsvæsken lengst, opptil 12 dager. - Jernbaneverket mener det er så viktig å bedre punktligheten i godstrafikken at dette tiltaket nå har blitt prioritert, sier banesjef Per Herman Sørlie. Mindre is betyr færre fastfrysinger, færre hjulslag og dermed også redusert fare for skinnebrudd og skade på sporet. Slik sett tror vi dette tiltaket er ”god butikk” for både oss og godstogselskapene, sier Sørlie.

Størst i Norden

Egentlig er det teknologi fra luftfarten som nå er tatt i bruk også på jernbanen. Påføring av avisingsvæske hindrer snø og is i å legge seg på vitale deler i vognenes hjul- og bremsesystem. Dermed forebygges problemene. I Norge er det nå bygget slike anlegg for persontogene på Sundland i Drammen, i Lodalen og på Filipstad i Oslo, samt i Skien. Til sammen finnes det nå ti av-isingsanlegg for tog i Norden, men det nyåpnede anlegget på Alnabru er det største. For godstrafikken finnes det fra før bare ett avisningsanlegg, nemlig i Luleå i Nord- Sverige.

Ikke miljøskadelig

Det svenske firmaet Nordic GSE har vært hovedleverandør av anlegget. – Vi har også lagt inn en del nyutvikling med dette anlegget, forteller Joakim Adler i Nordic GSE. Her kan vi blant annet til en hver tid ved hjelp av kameraer se hvordan anlegget fungerer via internett, og funksjonene kan også sjekkes via en ’app’ for Iphone, demonstrerer Adler. Selve av-isingsvæsken er for øvrig ikke skadelig for miljøet og så mye som 80% av væsken brukes om igjen i anlegget etter rensing.

Om lag 80% av væsken renses og brukes om igjen i det nye av-isingsanlegget på Alnabru. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>