Vedlikeholdsarbeider ga mindre støy i Brynsbakken

Det ble jobbet på sporet flere steder i pinsehelgen. Mellom Hokksund og Kongsberg, på Kongsberg stasjon, i Halden og i Oslo. I Brynsbakken midt i Oslogryta jobbet Jernbaneverkets folk med vedlikehold på alle de fire sporene sporene ut fra Oslo S nordover, og samtidig ble det merkbart lavere støynivå fra togtrafikken.

 Svillebytte i sporveksel i Brynsbakken. <strong> Foto: Rune Olsen </strong>   
  
Alle tog som skal nordover fra Oslo må kjøre i Brynsbakken ut fra Oslo S. De fire sporene fra Oslo S til Etterstad brukes av tog til Hovedbanen, Gardermobanen, Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen. Det betyr tett togtrafikk og bare små tidsluker for vedlikehold til vanlig. I pinsehelgen skulle Statens vegvesen fullføre byggingen av den nye brua over sporområdene på Oslo S, og all togtrafikk måtte derfor innstilles mens brua ble lagt på plass. Samtidig benyttet Jernbaneverket tiden godt i Brynsbakken.

-Vi skiftet ut sviller i sporveksler og i overkjøringsspor i Brynsbakken, forteller faglig leder linjen, Guttorm Moss.

Samtidig med dette arbeidet sveiset vi også en del skinneskjøter på strekningen, noe som sikkert er positivt for naboene til jernbanen i området, sier Moss.

Alt skal fornyes


Etter sveisingen av skjøtene, blir det betydelig mindre støy fra togtrafikken. Arbeidene i Brynsbakken i pinsehelgen er utført for å forlenge levetiden i anleggene slik at togtrafikken skal gå som planlagt fram til hele anlegget fornyes. Totalfornyelsen av alle spor og innstallasjoner i Brynsbakken skal skje neste år som en del av Prosjekt Stor-Oslo, totalfornyelsen av jernbanen gjennom Oslo.

I påsken skjedde en avsporing i et overkjøringsspor i Brynsbakken.

Det ble jobbet på alle sporene i Brynsbakken i pinsen. (Foto: Rune Olsen)