Togfri helg med store arbeider på Østfoldbanen

Jernbaneverket jobber på Østfoldbanen fra natt til lørdag 23. oktober kl. 02:30 til og med mandag 25. oktober kl. 02:00. NSB setter opp buss for tog i perioden. Både vedlikehold og utbyggingsarbeider skal gjennomføres. Togtrafikken blir berørt langs både vestre og østre linje mellom Oslo S og Moss/ Mysen. På vestre linje er enkelte avganger også innstilt fra Rygge og nordover.

For mer informasjon om hvilke avganger dette gjelder, se NSBs nettsider www.nsb.no . Reisende bør beregne litt ekstra tid i forbindelse med busskjøringen.

Også på Bergensbanen foregår det onfattende arbeider denne helgen, se egen sak.

Dobbeltspor Oslo-Ski


På Ski stasjon er byggearbeidene i full gang. I løpet av helga skal 90 meter spuntes, og det blir gravearbeider og kabelskjøtinger. Ved spunting slås eller presses stålplater ned i bakken. Dette sikrer stasjonsområdet mot utglidninger under kommende byggearbeider.

”Ny” Holmlia stasjon

 Denne helga starter også ombygging av nordre del av Holmlia stasjon. Når ”nye” Holmlia står ferdig våren 2011, har stasjonen fått ny adkomst med trapp og heis, nytt plattformdekke, nye levegger, benker og nye plattformtak. I tillegg kommer det nye monitorer og nytt høyttaleranlegg.

Viktig vedlikehold for bedre punktlighet

På både Vestre og Østre linje skal Jernbaneverket og entreprenørene i sving med omfattende arbeider for å ruste opp linjenettet. Det skal kjøres ”renseverk” i Vestby og Ås. Renseverket renser pukken rundt skinnene, slik at stabiliteten og kvaliteten på jernbanesporet forbedres. Det blir også lagt ned ny frostsikring i sporet. I tillegg skal det foregå en rekke andre aktiviteter: Reparasjoner på Vestby bru Montering av antenner mellom Kambo og Mølleåstunellen Arbeider på sporveksel i Sandbukta og i Moss Omfattende kabelarbeider mellom Moss og Dilling Kjøring av svillepakkmaskin

På Østre linje skal det foregå vegetasjonsrydding for å bedre sikt og hindre nedfall fra trær, og det blir svillebytte på Glomma-bruene. Mellom Spydeberg og Mysen skal det arbeides med kabellokk, og det blir arbeider på sporveksler i Tomter.

Det skal arbeides på mange steder langs Østfoldbanen denne helgen. Her ved Vestby skal det kjøres ballastrenseverk. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>